Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29736

Do pobrania

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: niedziela, 18 lutego 1945 roku

„Na odcinku prawoskrzydłowej 38 Armii gen. płk. Kiriłła Moskalenki, zgodnie z rozkazem bojowym dowódcy frontu nr 0082/OP z dnia 18 lutego 1945 roku, jej wojska przystąpiły do umacniania osiągniętej rubieży. Przejście wojsk radzieckich do obrony nie oznaczało bynajmniej przerwania walk. Obie strony prowadziły aktywne działania, aby poprawić swoje położenie przed kolejną ofensywą. Najbliższym celem Sowietów było umocnienie przyczółka na zachodnim brzegu Wisły wzdłuż linii Pawłowice, Golasowice, Rychułd, Drogomyśl.

G. Kasztura, Operacja ostrawska. Położenie wojsk niemieckich i radzieckich, w: W. Kiełkowski, G. Kasztura, Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku, Zebrzydowice 2014, s. 177.

*       *       *

Z wniosku o pośmiertne przyznanie dla st. lejt. Iwana Ilicza Siemionowa (Иван Ильич Семёнов), narodowości rosyjskiej, rocznik 1915, dowódcy plutonu ogniowego baterii dział 76 mm 887 pułku strzelców 211 Dywizji Strzelców, tytułu Bohatera Związku Radzieckiego (zob. dokument):

„W czasie walki o wioskę Jarząbkowice województwa bielskiego 18 lutego 1945 r., dowodząc plutonem ogniowym baterii 76 mm dział przejawił męstwo i bohaterstwo. Po ześrodkowaniu piechoty i czołgów przeciwnik przystąpił do kontrataku. Działo towarzysza Siemionowa znajdowało się w ugrupowaniu bojowym. Odpierając pierwszy kontratak ogniem bezpośrednim rozstrzeliwał piechotę przeciwnika. Kontratak został odparty. Zgromadziwszy resztki piechoty wsparte czołgami nieprzyjaciel powtórnie ruszył do kontrataku, wyłączył z walki obsługę działa i zaczął je oskrzydlać.
Towarzysz Siemionow osobiście stanął przy dziale i odparł 3 kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. Kończyła się amunicja. Siemionow podniósł niemiecki karabin maszynowy z taśmami amunicyjnymi, zajął za nim pozycję i odparł 3 kontrataki wroga, nie dopuszczając Niemców do swojego działa. Kiedy przeciwnik zgromadził ostatnie siły i po raz 8 ruszył do kontrataku, towarzysz Siemionow odparł atak i w tej walce poległ bohaterską śmiercią przy karabinie maszynowym, nie dopuściwszy ani jednego niemieckiego żołnierza do działa.
Kiedy dotarła nasza piechota, wokół działa i karabinu maszynowego towarzysza Siemionowa leżało do 70 trupów niemieckich żołnierzy”.

CAMO FR, f. 33, op. 793756, d. 43, Wniosek odznaczeniowy 887 pułku strzelców z 24 lutego 1945 r., dostęp: www.podvignaroda.ru.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.