Drukuj

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: sobota, 17 lutego 1945 roku

„Wojska armii jednostkami 11 Korpusu Strzelców o godz. 10.40 po 40-minutowym przygotowaniu artyleryjskim wznowiły natarcie w ogólnym kierunku na Skoczów, mając jako zadanie bliższe opanowanie Grodźca, wzgórza 474. Pokonując ostrzał ze strony przeciwnika i odrzuciwszy 7 kontrataków, każdy w sile do kompanii piechoty, korpus posunął się do przodu od 1 do 4 km. Oddziały 3 Górskiego Korpusu Strzelców i 30 Dywizji Strzelców prowadziły na dotychczasowych rubieżach rozpoznanie i wymianę ognia.
Oddziały 11 Korpusu Strzelców całkowicie oczyściły z wroga miejscowości Jasienica, Świętoszówka, Biery i do godziny 21 prowadzą walkę na rubieży:
271 Dywizja Strzelców – opanowała wzgórze 391, zachodnią część Świętoszówki
276 Dywizja Strzelców – prowadzi walkę o drogę, 500 m na wschód od Grodźca
226 Dywizja Strzelców – osiągnęła zachodni skraj lasu i toczy walkę o Grodziec z kierunku południowo-wschodniego.
15 Szturmowa Brygada Inżynieryjno-Saperska w rejonie leśniczówki i kaplicy, 2 km na południe od Bierów.
3 Górski Korpus Strzelców i 30 Dywizja Strzelców – bez zmian w zajmowanych pozycjach.
Oddziały 107 Korpusu Strzelców w dotychczasowych rejonach ześrodkowania, prowadzą ćwiczenia z przygotowania bojowego”.

CAMO FR, f. 292, op. 6850, d. 637-639, Dziennik działań bojowych 1 Armii Gwardii za luty 1945 r., l. 58-59.