Komunikat 14/05/2014

Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29186

Do pobrania

Wydawnictwo Napoleon V kontynuuje tematykę walk frontowych na terenie Polski w 1945 roku. Po książce płk. prof. Henryka Stańczyka „Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945”, nakładem oficyny z Oświęcimia ukazała się kolejna praca jego autorstwa, czyli „Bitwa o Kraków 1945”, będąca wznowieniem „Operacji krakowskiej 1945” z 2001 roku. Znowu brawa dla Napoleona, gdyż także ta książka, z powodu niskiego nakładu, dawno znikła z rynku księgarskiego.

krakow1945 min 707da

Zapewne większość osób interesujących się historią II wojny światowej widziała nakręcony w 1976 roku propagandowy polsko-sowiecki film pt. „Ocalić miasto”. Jak na kartach „Bitwy o Kraków 1945” udowadnia H. Stańczyk, mitem i propagandowym fałszerstwem jest główne przesłanie tego obrazu, jakoby hitlerowcy zamierzali wysadzili miasto w powietrze, zaś uratowały je przed tym oddziały 1. Frontu Ukraińskiego. Nie było „genialnego manewru” wojsk marszałka Koniewa. Podobnie jak później, pod koniec stycznia, na Górnym Śląsku Niemcy wymknęli się z szykowanego okrążenia.
Co dla czytelników ze Śląska Cieszyńskiego najbardziej istotne, w książce omówiono także działania wojsk prawego skrzydła sąsiedniego 4. Frontu Ukraińskiego, czyli 38. Armii gen. Moskalenki. Pierwotnie Kraków znajdował się w pasie natarcia właśnie tej armii, która w lutym toczyła następnie zacięte walki na terenie Śląska Cieszyńskiego między Bielskiem a Strumieniem. Jednak wskutek nalegań marsz. Żukowa, dowódcy 1. Frontu Białoruskiego, który domagał się przesunięcia bardziej na południe głównego kierunku ofensywy jego sił, zadanie zdobycia Krakowa postawiono także przed wojskami marsz. Koniewa. Wskutek wyznaczenia daty przejścia do natarcia armii gen. Moskalenki dopiero na 15 stycznia (trzy dni po rozpoczęciu ofensywy zimowej przez wojska 1. Frontu Ukraińskiego), dawną stolicę Polski zdobyły ostatecznie 24 stycznia 1945 r. wojska 59. Armii gen. Korownikowa.


Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.