Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Jak poinformował Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl w Wiślicy (a raczej na wiślickim kopcu, ale jeszcze w granicach Skoczowa) odnaleziono mogiłę z II wojny światowej, zawierającą kości pochowanych w tym miejscu w 1945 roku żołnierzy Wehrmachtu. Z naszych ustaleń wynika, że faktycznie Niemcy grzebali tam swoich poległych żołnierzy, którzy byli przywożeni furmankami z linii frontu, który od początku kwietnia aż do maja (po wycofaniu ze Śląska Cieszyńskiego dywizji 3 Górskiego Korpusu Strzelców a następnie wstrzymaniu na tym odcinku natarcia 70 Górskiej Brygady Strzelców 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców) utknął w Ochabach. Zdaniem świadków, miejscowych mieszkańców, na tym wzniesieniu, w rejonie dzisiejszej ulicy Wiślickiej, znajdował się posterunek obserwacyjny oraz stanowisko małokalibrowej (Flakvierling 20 mm) artylerii przeciwlotniczej, obsadzone przez żołnierzy austriackiej 3 Dywizji Górskiej. 

Wątpliwości budzi jedynie informacja o pochowaniu w tym miejscu także rumuńskiego oficera. W tym czasie bowiem Rumuni walczyli już razem z Armią Czerwoną przeciwko Niemcom. Prawdopodobnie chodzi o oficera z pozostałych na Śląsku Cieszyńskim i w Beskidzie Żywieckim oddziałów węgierskiej 1 Armii (głównie z 16 Dywizji Piechoty i 2 Dywizji Rezerwowej), które wcześniej z niemiecką 1 Armią Pancerną tworzyły wspólną Armijną Grupę „Heinrici”. Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.