Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 05.05.1945

 

„Wojska frontu, kontynuując postęp natarcia w ogólnym kierunku na Ołomuniec, w ciągu 5.5.45 posunęły się do przodu od 12 do 25 km i w walce opanowały miasta: Moravský Beroun (niem. Bär), Šternberk, Stadt Lübau, Fulnek, Příbor, Frenštát [pod Radhoštěm], Rožnov [pod Radhoštěm] i ponad 137 innych miejscowości. 
Przeciwnik w dotychczasowym ugrupowaniu w ciągu 5.5.45, wykorzystując pojedyncze miejscowości, dominujące wzniesienia, ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia, a na wybranych odcinkach poprzez kontrataki, stawiał zacięty opór natarciu wojsk frontu.

(…) 

1 Armia Gwardii prowadząc walki posunęła się naprzód od 9 do 15 km, opanowawszy przy tym ponad 35 miejscowości, w tym miasto Příbor.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców posunął się naprzód do 14 km, opanował miasto Příbor i prowadził walkę w zachodniej części Prchalova, na zachodnim i południowo-zachodnim skraju Příbora.

95 Korpus Strzelców w czasie natarcia posunął się naprzód do 13 km i prowadził walkę:
351 Dywizja Strzelców – o Hájov, południowo-zachodnie zbocza wzgórza 385.   
211 Dywizja Strzelców walczyła na rubieży – południowe zbocza wzgórza 385, północno-wschodnie zbocza wzgórza 424.       
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii o godz. 19.00 opuściła rejon Chlebovic w celu zluzowania oddziałów 351 Dywizji Strzelców.

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców walczyła z kierunku północnego o Kozlovice.
81 Dywizja Strzelców prowadziła bój na rubieży 1 km na zachód od m. Lhotka.
237 Dywizja Strzelców walczyła na zachodnim skraju zagajnika na wschód od Kozlovic.

                                                                                    /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

 CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 128-129.

 

 

*         *          *

 

5 maja 1945 roku zakończyła się ostatnia faza rozpoczętej 10 marca operacji ostrawskiej. Od 6 maja 1945 roku wojska 4 Frontu Ukraińskiego włączyły się do praskiej operacji zaczepnej. 9 maja czołowe oddziały grupy szybkiej frontu dotarły do czeskiej Pragi. Następnego dnia 60 i 38 Armia 4 Frontu Ukraińskiego zatrzymały się na rubieży:Hradec Králové – Pardubice - Chrudim. 

 

                

 

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.