Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 04.05.1945

 

„Wojska frontu, rozwijając natarcie w kierunkach zachodnich, w ciągu 4.5.45, pokonując ogień przeciwnika i odpierając na wybranych kierunkach kontrataki przeciwnika, posunęły się naprzód od 6 do 22 km, opanowawszy przy tym ponad 230 miejscowości.  
Przeciwnik w centrum i na lewym skrzydle jednostkami XI, LIX Korpusu Armijnego, XXXXIX Korpusu Górskiego, stawiał zacięty opór, lecz pod naciskiem naszych wojsk prowadzać walkę kontynuował odwrót w kierunku południowo-zachodnim. Na prawym skrzydle na odcinku Trmice [Türmitz], Žimrovice [Hradec nad Moravicí) utrzymywał zajmowaną rubież.
Stwierdzono 2 przeloty lotnictwa przeciwnika na rozpoznanie.

(…) 

1 Armia Gwardii, pokonując ogień przeciwnika, w ciągu 4.5.45 posunęła się naprzód od 4 do 13 km i opanowała miasto Mistek i 60 innych miejscowości.  

107 Korpus Strzelców ześrodkował się w rejonie: 
167 Dywizja Strzelców – Krmelín, 129 Dywizja Strzelców Gwardii – Brušperk, 161 Dywizja Strzelców – Stary Stařič, mając osłonę na rubieży Fryčovice, Stary Stařič. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców posunął się naprzód do 10 km i toczył walkę na rubieży: 
3 [Górska] Brygada Strzelców- na zachodnim skraj zagajnika na północny-wschód od Chlebovic.
69 [Górska] Brygada Strzelców walczyła w Chlebovicach.   

95 Korpus Strzelców posunął się naprzód od 1 do 5 km, sforsował rzekę Ostrawicę i toczył walkę na rubieży: 
351 Dywizja Strzelców na wschód od Mistku sforsowała rzekę Ostrawicę i toczyła walkę o zagajnik na południe od Mistku i za Bahno.
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii dwoma pułkami opanowała m. Baška i sforsowała rzekę Ostrawicę w rejonie Kunčičky, jednym pułkiem kontynuowała walkę o Dobrą.

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców z 26 batalionem miotaczy ognia walczyła o Dobrą na rubieży: wzgórze 385,8, zachodni skraj lasu na wschód od Dobrej. 
340 Dywizja Strzelców toczyła walkę na południowym skraju zagajnika na wschód od Dobrej.
81 Dywizja Strzelców posunęła się o 8 km i toczyła bój na zachodnim skraju Bukovic [Dobratic].
237 Dywizja Strzelców posunęła się o 6 km i toczyła bój na zachodnim skraju Polenic.

(…)

Stanowisko Dowodzenia frontu w dniu 4.5.45 w m. Mariánské Hory (3 km na południowy-zachód od Morawskiej Ostrawy).                                                                                                         

 /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

 CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 122-123.

 

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.