Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 03.05.1945

 

„Wojska frontu 3.5.45 siłami 38 Armii, 1 Armii Gwardii, 18 i 60 Armii kontynuowały natarcie i w ciągu dnia walk posunęły się naprzód od 5 do 12 km, opanowawszy przy tym pięć miast i 112 miejscowości [w tym osiedli, kolonii i przysiółków]. 
Przeciwnik w dotychczasowym ugrupowaniu na odcinku 60 i 38 Armii stawiał zacięty opór wojskom nacierającym na Ołomuniec, starający się zabezpieczyć odwrót swoich jednostek z rejonu Cieszyna i obszarów położonych na południe od niego.

(…) 

1 Armia Gwardii, kontynuując natarcie, posunęła się naprzód do 12 km i opanowała miasta Frydek, Karwina, Cieszyn, Trzyniec. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców częścią sił 69 i 3 [Górskiej] Brygady Strzelców, osłaniając się na rubieży Žabeň, Frydek i na wschód od Mistka, głównymi siłami wspólnie z 2 Dywizją Powietrzno-Desantową Gwrdii walczył o miejscowości Baška i Dobra. Jednostki korpusu w ciągu dnia odparły 3 kontrataki przeciwnika na Frydek w sile batalionu piechoty z 5 działami pancernymi każdy z rejonu uroczyska Mestki w kierunku Frydka. 

107 Korpus Strzelców. Po wykonanym przegrupowaniu jednostki korpusu osiągnęły:
167 Dywizja Strzelców – na zachodnim skraju m. Siedliszcze frontem w kierunku wschodnim.
129 Dywizja Strzelców Gwardii do godz. 19.00 ześrodkowała się w m. Paskov.
161 Dywizja Strzelców w walce na południe od Paskova. 

95 Korpus Strzelców siłami 351 Dywizji Strzelców opanował duży węzeł kolejowy Karwina i toczył boje 1 km na północny-wschód od m. Mittelhof [na południe od Szumbarku]. 
211 Dywizja Strzelców prowadziła walkę na północno-wschodnim skraju Błędowic.

67 Korpus Strzelców manewrem oskrzydlającym 81 Dywizji Strzelców z północnego-zachodu i 237 Dywizji Strzelców z południowego-wschodu opanował duże centrum przemysłowe miasto Cieszyn i prowadził walkę na rubieży: 
81 Dywizja Strzelców – na zachodnim skraju Stanisławic, Koniakowa.
237 Dywizja Strzelców – na zachodnim skraju Żukowa Górnego, wschodnim skraju Gnojnika.
340 Dywizja Strzelców toczyła walkę w rejonie Cierlicka Górnego.

(...)

3 maja 1945 roku stolica naszej Ojczyzny Moskwa oddała cześć walecznym wojskom 4 Frontu Ukraińskiego, które zdobyły miasto Cieszyn, salutem z dwunastu salw armatnich ze 124 dział”.                                                                            

          

   /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 118-119.  Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.