Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 15.04.1945


„Wojska frontu, przeprowadziwszy w noc na
15.4.45 na prawym skrzydle i w centrum przegrupowanie i zająwszy głównymi siłami pozycje wyjściowe, o godz. 10.00 po przygotowaniu artyleryjskim i szturmowym uderzeniu lotnictwa, przeszły do natarcia na kierunkach Opava i Morawska Ostrawa, i przezwyciężając silny opór przeciwnika posunęły się naprzód od 2 do 7 km, opanowawszy 15 miejscowości. Na lewym skrzydle na wcześniej zajmowanych rubieżach prowadziły rozpoznanie i na wybranych odcinkach odpierały ataki wroga.
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupy Bojowej 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS, prawdopodobnie 17 Dywizji Pancernej, i na kierunku Morawska Ostrawa oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, pododdziałami 4 Dywizji Górskiej i prawdopodobnie 19 Dywizji Pancernej, stawiał zacięty opór, podejmował kontrataki w sile od kompanii do batalionu piechoty z 4-10 czołgami. Na kierunku Čadca związkami XXXXIX Korpusu Górskiego utrzymywał zajmowaną rubież i na wybranych odcinkach prowadził ataki w celu poprawienia własnego położenia.  
Lotnictwo przeciwnika wykonało 74 wyloty na osłonę własnych wojsk i rozpoznanie.

(…) 

1 Armia Gwardii po 40-minutowym przygotowaniu artyleryjskim zgrupowaniem uderzeniowym w składzie sześciu dywizji, mając w pierwszym rzucie cztery dywizje, z rubieży (wyłącznie) południowo-wschodni skraj lasu (1 km na zachód od Czyżowic), (wyłącznie) kota 215,0, przeszła do natarcia w ogólnym kierunku na Bogumin – Dworzec kolejowy, w czasie którego przemieściła się naprzód od 2 do 4 km. Na pozostałym odcinku frontu na dotychczasowy rubieżach prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 

(…)

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców, osłaniająca lewe skrzydło nacierających jednostek, walczyła o kotę 249,6 [Łaziska] i Olszynę [Skrzyszów]. 
Pozycje pozostałych związków korpusu – dotychczasowe.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 69 [Górska] Brygada Strzelców jednym batalionem zluzowała 26 batalion miotaczy ognia w rejonie koty 714 (4 km na południowy-wschód od Ustronia).
Pozycje pozostałych jednostek korpusu – bez zmian.
26 batalion miotaczy ognia w marszu do rejonu Wapienicy. 

237 Dywizja Strzelców – odwód dowódcy armii w rejonie Gliniak, Turzyczka".  

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 53-56.

         

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.