Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 01.04.1945 [Wielkanoc]

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawych skrzydeł 1 Armii Gwardii i 18 Armii w ciągu 1.4.45 prowadziły uporczywe walki zaczepne na swoich kierunkach i na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 2 do 3 km. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, ogniem niszczyły wykryte cele przeciwnika, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. Artyleria frontu na kierunkach aktywnych działań ogniem i natarciem kołami zapewniała wsparcie natarciu naszych wojsk i odpierała kontrataki przeciwnika. 
Przeciwnik na prawym skrzydle frontu siłami LIX Korpusu Armijnego z podporządkowanymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, w centrum z jednostkami XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego], stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom. Na pozostałych odcinkach frontu prowadził ogień artyleryjsko-moździerzowy i rozpoznanie małymi grupami. 
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie i osłaniało własne wojska. O godz. 14.00 grupa 6 samolotów bombardowała Strumień. Łącznie odnotowano 57 przelotów samolotów.

38 Armia wznowiwszy o godz. 11.50 natarcie i pokonując silny ogień przeciwnika z uprzednio przygotowanej rubieży, opanowała Syrynię, Rogowiec, Bluszczów, odparłszy przy tym wielokrotne kontrataki w sile do batalionu piechoty z 3-5 czołgami i działami pancernymi. 
Artyleria przeciwnika z zachodniego brzegu rzek Odry i Olzy ostrzeliwała nasze ugrupowanie bojowe. Stwierdzono aktywność 11 baterii artyleryjskich i 9 moździerzowych oraz 3 baterii moździerzy sześciolufowych.

(...)

1 Armia Gwardii na prawym skrzydle siłami 67, 107 Korpusu Strzelców i 318 Górskiej Dywizji Strzelców 3 Górskiego Korpusu Strzelców od godz. 9.00 prowadziła zacięte działania zaczepne i odrzucała kontrataki przeciwnika, łącznie 17 kontrataków, wspieranych przez 2-6 dział pancernych. W ciągu 1.4.45 przed frontem 1 Armii Gwardii było aktywnych 37 baterii artyleryjskich i moździerzowych. 
Do godz. 21.00 wojska armii zajmowały rubież: 

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców walczyła we wschodniej części lasu na wschód od Grabiny.
81 Dywizja Strzelców opanowała pojedyncze domy 1 km na północny-wschód od kościoła w Zebrzydowicach i prowadziła walkę 500 m na wschód od kościoła w Zebrzydowicach i o stację Zebrzydowice.
211 Dywizja Strzelców toczyła bój o skrzyżowanie drogi i linii kolejowej na południowy-wschód od stacji Zebrzydowice i na zachód od dwóch stawów znajdujących się na północ od Kończyc Małych.

107 Korpus Strzelców: 129 Dywizja Strzelców Gwardii walczyła o przeprawę przez rzekę Piotrówkę na odcinku: dwa stawy na północ od Kończyc Małych, kościół w Kończycach Małych.
237 Dywizja Strzelców opanowała folwark i pojedyncze domy przy rozwidleniu drogi 2,5 km na południe od Pruchnej i prawym skrzydłem walczyła w zagajniku na północny-wschód od Kończyc Małych.
161 Dywizja Strzelców w ciągu nocy i dnia toczyła uporczywe walki o odparcie wielokrotnych kontrataków przeciwnika. W wyniku boju opanowała zagajnik i pojedyncze domy 1 km na południowy-wschód od kościoła w Kończycach Małych.
167 Dywizja Strzelców – (wyłącznie) rozwidlenie drogi 2,5 km na południe od Pruchnej, południowy skraj lasu na południowy-wschód od Pruchnej. Częścią sił osłaniała się na rubieży pojedynczych domów na północno-wschodnim skraju lasu i 600 m na południowy-wschód od gorzelni. 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców, zdawszy rubież do rzeki Wisły (na północ od Ochab), (wyłącznie) Iłow. [Iłownica] oddziałom 128 Górskiej Dywizji Strzelców Gwardii, w ciągu dnia odparła 5 kontrataków wroga i toczyła bój o oczyszczenie pojedynczych domów przy stawie 2 km na południowy-zachód od Drogomyśla i o dwór na północny-zachód od Ochab.
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii, zluzowawszy oddziały 318 Górskiej Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: rzeka Wisła, 1 km na północ od Ochab, południowy brzeg stawu 2 km na wschód od Ochab, folwark na północ od rozjazdu kolejowego, Iłow. [Iłownica], wschodnia część Łazów, wzniesienie 391, 200 m na wschód od cmentarza w Świętoszówce, 1 km na południe od Bier, [Jaworze?] Górne.
242 Górska Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży.

Zgrupowanie i ugrupowania bojowe artylerii wzmocnienia na 1.4.45.

96 pułk artylerii rakietowej gwardii – Golasowice (5 km na zachód od Strumienia).
3 Brygada Artylerii Korpuśnej: 1521 pułk artylerii haubic – Golasowice, 1520 pułk artylerii armat – 1 km na południowy-zachód od Jarząbkowic.
130 pułk artylerii przeciwpancernej – Pielgrzymowice (2 km na południowy-zachód od Golasowic).
4 pułk artylerii rakietowej gwardii – Jarząbkowice; 1466 pułk artylerii przeciwpancernej – 2 km na południowy-wschód od Jarząbkowic.
839 pułk artylerii haubic – 1,5 km na południe od Pielgrzymowic, 144, 618 pułk moździerzy - 2 km na południe od Pielgrzymowic, 3 Brygada Artylerii Przeciwpancernej – 1 km na północny-zachód od Pruchnej, 494 pułk moździerzy górskich – 1 km na północ od Pruchnej, 525 pułk moździerzy – 1 km na północ od Pruchnej, 24 Brygada Artylerii Armat Gwardii - 2 km na północ od Pruchnej, 805 pułk artylerii haubic – 2 km na południe od Jarząbkowic, 9 i 196 (195?) pułk moździerzy górskich – 1 km na południe od Podlesia, 317 pułk artylerii przeciwpancernej gwardii – Knaj, 2 górski dywizjon artylerii rakietowej gwardii – 2 km na północ od Drogomyśla, 196 (195?) pułk moździerzy górskich – 3 km na południe od Chybia, 4 pułk artylerii przeciwpancernej gwardii – Świętoszówka (10 km na zachód od Bielska).                                        

                 
 
/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 170-172.

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.