Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 31.03.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 31.3.45 siłami 38 Armii, prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii i 18 Armią kontynuowały działania zaczepne na kierunkach zachodnich.
Przeciwnik na prawym skrzydle frontu związkami LIX Korpusu Armijnego, wzmocnionymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, w centrum i na lewym skrzydle jednostkami XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego] stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk. Na rubieży Pierściec, Świętoszówka, Buczkowice, Sopotnia Mała aktywności nie przejawiał, prowadził rzadki ogień artyleryjsko-moździerzowy i rozpoznanie małymi grupami.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 13 lotów w celu rozpoznania.

38 Armia wznowiwszy o godz 15.00 natarcie, napotkała silny ogień z uprzednio przygotowanej rubieży obrony w oparciu o wschodni brzeg rzek Odra (Oder) i Olza, i odparłszy w ciągu dnia wielokrotne kontrataki z rejonów Syrynia, Bluszczów, Bełsznica, Osiny w sile do batalionu piechoty każdy przy wsparciu 6 czołgów i dział pancernych, na lewym skrzydle opanowała Ruptawę i Pielgrzymowice Małe. Na pozostałym froncie powodzenia nie miała.
Zmiany w położeniu jednostek 126 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców, 95, 101 i 52 Korpusu Strzelców do godz. 21.00 nie zaszły. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 3 i 69 [Górska] Brygada Strzelców – na dotychczasowej rubieży. 70 [Górska] Brygada Strzelców posunęła się naprzód do 2 km i osiągnęła zachodni i południowo-zachodni skraj Ruptawy, południowy skraj Pielgrzymowic Małych. 

1 Armia Gwardii siłami 67, 107 Korpusu Strzelców, 318 Górskiej Dywizji Strzelców 3 Górskiego Korpusu Strzelców o godz. 9.00 wznowiła natarcie i, pokonując zorganizowany opór przeciwnika, odpierając na pojedynczych odcinkach jego kontrataki w sile do kompanii piechoty, posunęła się naprzód od 1 do 2 km. Na pozostałym froncie prowadziła wymianę ognia i rozpoznanie.
Do godz. 21.00 wojska armii zajmowały następujące pozycje:

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców posunęła się naprzód o 1,5 km i opanowała zagajniki 1,2 km na wschód od Grabiny i Folwark Zebrzydowice [Kisielów].
81 Dywizja Strzelców posunęła się do 2 km i osiągnęła wschodni brzeg rzeki Piotrówka na odcinku Folwark Zebrzydowice [Kisielów], (wyłącznie) stawy 1 km na południowy-wschód od stacji Zebrzydowice. 
211 Dywizja Strzelców oczyściła z sił przeciwnika południowo-zachodni skraj lasu na południowy-wschód od Zebrzydowic i opanowała pojedyncze domy na północ od drogi Pruchna – Kończyce Małe.

107 Korpus Strzelców: 129 Dywizja Strzelców Gwardii opanowała wschodnią część Kończyc Małych i lewym skrzydłem walczyła o północną część zagajnika 1 km na północny-wschód od Kończyc Wielkich.
237 Dywizja opanowała pojedyncze domy 2 km na południowy-zachód od Pruchnej i toczy walkę o folwark 1 km na południe od Pruchnej. 
167 Dywizja Strzelców walczyła o zachodni, północno-zachodni i północny skraj lasu na południowy-wschód od Pruchnej i o gorzelnię. 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców walczyła o oczyszczenie pojedynczych domów 2 km na południowy-zachód od Drogomyśla i o pański dwór na północny-zachód od Ochab. 
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii i 242 Górska Dywizja Strzelców na dotychczas zajmowanych rubieżach. 

11 Korpus Strzelców, wykonując nocą na 31.3.45 przemarsz do rejonów: 226 Dywizja Strzelców – Pniówek i las na południowy-wschód, 276 Dywizja Strzelców – Kolonia Golasowice, Kolonia Pawłowice, 30 Dywizja Strzelców (wyłącznie) – południowy skraj Pawłowic, 1 km na wschód od Zbytkowa, (wyłącznie) zachodni skraj Studzionki, przeszedł do odwodu frontu.

Odwód armii - 161 Dywizja Strzelców dwoma pułkami - w Gawlińcu, jednym pułkiem toczyła walkę na prawym skrzydle 129 Dywizji Strzelców Gwardii".                                          

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 165-166.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.