Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 30.03.1945

 

„Wojska frontu 30.3.45 siłami 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały prowadzenie działań zaczepnych.
Przeciwnik jednostkami LIX Korpusu Armijnego, XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego], wzmocnionymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, wszystkimi rodzajami ognia i wielokrotnymi kontratakami, stawiał zacięty opór nacierającym wojskom frontu.
Odnotowano 1 przelot lotnictwa przeciwnika.

38 Armia w ciągu nocy i pierwszej połowy dnia, w celu zagęszczenia swojego ugrupowania bojowego wykonała częściowe przegrupowanie, i w drugiej połowie dnia po 20-minutowym przygotowaniu artyleryjskim wznowiła natarcie, lecz napotkawszy na całym silny ogień i odparłszy na prawym skrzydle wielokrotne kontrataki przeciwnika w sile powyżej batalionu piechoty przy wsparciu 40 czołgów i dział pancernych – powodzenia nie miała i pod koniec dnia kontynuowała walkę na wcześniej zajętej rubieży.

(…) 

1 Armia Gwardii siłami 67, 107 Korpusu Strzelców i 318 Górskiej Dywizji Strzelców 3 Górskiego Korpusu Strzelców, po 20-minutowym przygotowaniu artyleryjskim o godz. 7.50 wznowiła natarcie i, pokonując przeciwdziałanie przeciwnika, a także odpierając na pojedynczych odcinkach jego kontrataki, posunęła się naprzód od 1 do 2 km. Na pozostałym odcinku swojego frontu prowadziła rozpoznanie. 

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców, napotkawszy silny opór przeciwnika, nie posunęła się naprzód.
81 Dywizja Strzelców walczyła o Folwark Zebrzydowice i opanowała łuk linii kolejowej znajdujący się bezpośrednio na południe od folwarku.
211 Dywizja Strzelców jednym pułkiem walczyła w lesie 800 m na południe od linii kolejowej, dwoma pułkami – na dotychczasowej rubieży.

107 Korpus Strzelców: 129 Dywizja Strzelców Gwardii opanowała Gawliniec i wspólnie z 237 Dywizją Strzelców – Pruchną, toczyła walkę o południowo-wschodni skraj lasu na zachód od Pruchnej i pojedyncze domy (1 km na południowy-zachód od Pruchnej).
237 Dywizja Strzelców walczyła o folwark na południe od Pruchnej i o północno-zachodni skraj lasu na południowy-wschód od Pruchnej.
167 Dywizja Strzelców oponowała Knaj i toczyła walkę o północny skraj lasu (na południowy-wschód od Pruchnej), gorzelnię i drogę (1 km na południe od Knaju).

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców, osłoniwszy się na rubieży południowy skraj Drogomyśla, Iłownica, opanowała Drogomyśl, jednym pułkiem sforsowała rzekę Wisłę na odcinku Drogomyśl, północny skraj Ochab i prowadziła bój na rozwidleniu dróg 1 km na zachód od Drogomyśla.
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii i 242 Górska Dywizja Strzelców. Położenie – dotychczasowe.  

11 Korpus Strzelców (226, 276 i 30 Dywizja Strzelców) nocą na 31.3.45 – w marszy do rejonu Pniówek, Kolonia Golasowice, Kolonia Pawłowice, Pawłowice, Zbytków, Studzionka, gdzie przechodzi do odwodu frontu. 
161 Dywizja Strzelców – odwód dowódcy armii, jednym pułkiem walczyła w lesie 1 km na południowy-zachód od Gawlińca, dwoma pułkami – w dotychczasowym rejonie.    

    

Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 160-161.

         

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.