Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 29.03.1945

 

„Wojska frontu 29.3.45 siłami 38 Armii i prawymi skrzydłami 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałych odcinkach frontu prowadziły rozpoznanie i przygotowanie wojsk.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy jednostkami LIX Korpusu Armijnego, wzmocnionego 8 i 19 Dywizją Pancerną, silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami w sile od batalionu do pułku piechoty przy wsparciu 6-10 czołgów (łącznie naliczono do 60 czołgów i dział pancernych), stawiał zacięty opór naszym wojskom, usiłując nie dopuścić do ich wyjścia ku przeprawom przez rzeki Odrę (Oder) i Olzę.
Na kierunku Czadcy oddziałami 304 Dywizji Piechoty (niemieckiej) i 16 Dywizji Piechoty (węgierskiej) próbował powstrzymać posuwanie się naszych jednostek w kierunku zachodnim.
Odnotowano 7 przelotów lotnictwa przeciwnika na rozpoznanie.

38 Armia w drugiej połowie dnia, po 15-minutowym przygotowaniu artyleryjskim, wznowiła natarcie, lecz napotkawszy na całym froncie silny ogień i wielokrotne kontrataki przeciwnika widocznych sukcesów nie wywalczyła (…). 

(…) 

1 Armia Gwardii o godz. 11.45 siłami 67 i 107 Korpusu Strzelców, po 45-minutowym przygotowaniu artyleryjskim, przeszła do natarcia w kierunku na Frysztat i opanowała stację kolejową Pruchna. Na swoim lewym skrzydle ograniczała się do działalności rozpoznawczej. 

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców – zagajnik (1,5 km na północny-zachód od kościoła w Pielgrzymowicach), pojedyncze domy 1 km na południowy-zachód od kościoła w Pielgrzymowicach.
81 Dywizja Strzelców – prawym skrzydłem – wzdłuż drogi (1,5 km na południowy-zachód od kościoła w Pielgrzymowicach), lewym skrzydłem opanowała pojedyncze domy na północ od napisu Zebrzydowice [na mapie].
211 Dywizja Strzelców jednym pułkiem – w lesie 1,5 km na południowy-wschód od folwarku Zebrzydowice; dwoma pułkami – w rejonie Jarząbkowic i lasu na północny-wschód. 

107 Korpus Strzelców: 129 Dywizja Strzelców Gwardii – pojedyncze domy (1 km na północny-zachód od stacji Pruchna), (wyłącznie) łuk drogi na zachód od napisu Pruchna [na mapie].
237 Dywizja Strzelców opanowała stację Pruchna i toczyła walkę przy łuku drogi na zachód od napisu Pruchna [na mapie], południowa część Podlesia.
167 Dywizja Strzelców – 100 m na północ od linii kolejowej na odcinku: zachodni skraj lasu Borowiec, rzeka Wisła.

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców, zluzowawszy w nocy na 29.3.45 oddziały 30 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: (wyłącznie) linia kolejowa na południe od Zabł. [Zabłocia] (zachodni), na wschód od Drogomyśla, młyn na południowy-wschód od Drogomyśla, południowy brzeg stawu 2 km na południe do Mnicha (zachodni), folwark (na południe od Zaborza), (wyłącznie) Iłow. [Iłownica].
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii - Iłow. [Iłownica], dwór Roztr. [Roztropice] (na wschód od Roztropic), wschodni skraj Łazów, wzgórze 391, 200 m na wschód od cmentarza w Świętoszówce, 1 km na południe od Bier, południowy skraj Jaworza Górnego (na południe od Jaworza), jednym pułkiem w rejonie Jaworza Dolnego, Średniego (na wschód od Jaworza).
242 Górska Dywizja Strzelców z 26 i 9 batalionem miotaczy ognia – 1 km na północny-zachód od Bystrej, na wschodnich zboczach szczytu 1095 [Magura], na północnych i północno-wschodnich zboczach wzgórza 490, 1 km na zachód od kościoła w Rybarzowicach, Łodygowice, Zarzecze, na północny-wschód od Żywca Starego, folwark (1 km na wschód od centralnego kościoła w Żywcu), stacja Koleby [Żywiec, Kocurów-Koleby], Sporysz (południowy), kota 530, na wschód od koty 758, styk dróg na północnym skraju Sopotni Małej, kota 493 i 1 km na południowy-zachód, 1 km na północny-zachód do Przyborowa, jednym pułkiem w drugim rzucie w rejonie Rychwałdu.

11 Korpus Strzelców: 30 Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowany odcinek oddziałom 318 Górskiej Dywizji Strzelców, ześrodkowała się w rejonie Chybia. 
226 Dywizja Strzelców – w Zarzeczu i lesie na południe.
276 Dywizja Strzelców – w Landku i zagajniku na północny-wschód od Rudzicy. 
161 Dywizja Strzelców – odwód dowódcy armii, jej dwa pułki znajdowały się w Kolonii Piotrowej, jednym pułkiem osłaniała prawe skrzydło 107 Korpusu Strzelców na odcinku lasu znajdującego się 1,5 km na zachód od Pruchnej".   


/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 157-158.

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.