Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 28.03.1945

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawego skrzydła 18 Armii, wznowiwszy rankiem 28.3.45 natarcie, w ciągu dnia, pokonując silny ogień przeciwnika i odpierając wielokrotne kontrataki przeciwnika, posunęły się naprzód od 2 do 8 km. Na pozostałych odcinkach pozostawały na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia.
Przeciwnik w ciągu 28.3.45 na prawym skrzydle frontu oddziałami 68 Dywizji Piechoty, 8 Dywizji Pancernej, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej, pułkiem 75 Dywizji Piechoty, pułkiem 253 Dywizji Piechoty i innymi pododdziałami specjalnymi LIX Korpusu Armijnego silnym ogniem i kontratakami piechoty wspartymi czołgami usiłował nie dopuścić do wyjścia naszych wojsk nad rzeki Odrę (Oder) i Olzę. 
W centrum oddziały 304 Dywizji Piechoty, 16 Dywizji Piechoty (węgierskiej) i 1247 pułku Volkssturmu zostały wyparte z zajmowanych pozycji i odrzucone na 4 do 8 km w kierunku zachodnim. Na pozostałym froncie, nie używając aktywnie piechoty, utrzymywał zajmowaną rubież, prowadził rzadki ogień artyleryjsko-moździerzowy i przeciwstawiał się działaniom naszych oddziałów rozpoznawczych. 
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem. Łącznie naliczono 48 przelotów samolotów.                                                                 

38 Armia wznowiwszy o godz. 11.20 natarcie i pokonując silny ogień przeciwnika, a także odpierając z rejonów Syrynia, Rogów, Gorzyce jego kontrataki w sile do batalionu piechoty z 6-7 czołgami i działami pancernymi, na całym odcinku posunęła się naprzód od 2 do 5 km, opanowawszy Zawadzkie Kąty [Wodzisław Śląski – Zawada], Rogów, Syrinkę, Kąty, Wypandów, Kraskowiec, Podbucze i do godz. 21.00 toczyła walkę na rubieży: 

(…) 

Grupa szybka 31 Brygada Pancerna [Gwardii] 12 samodzielny pułk czołgów [przełamania gwardii], 1339 pułk strzelców, 1 dywizjon 16 pułku artylerii rakietowej gwardii, dwie kompanie saperów- na południowym skraju Rogowa. 

(…) 

52 Korpus Strzelców: 305 Dywizja Strzelców – (wyłącznie) południowo-wschodni skraj Skrzyszowa, północny skraj Szotkowic [Jastrzębie Zdrój]. 
121 i 241 Dywizja Strzelców – 1 km na południowy-zachód od młyna, granica (wyłącznie), północny skraj Żabkowa. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 3 Górska Brygada Strzelców – na północnym skraju Żabkowa.
69 Górska Brygada Strzelców – wzniesienie 270, północny skraj Ruptawy.
70 Brygada Strzelców – na dotychczasowej rubieży.  

5 Brygada Pancerna [Gwardii] – Kraskowiec. 1 Czechosłowacka Brygada Pancerna i 42 Brygada Pancerna [Gwardii] – dwór na południe od Turzy [Śląskiej].

1 Armia Gwardii. W ciągu 28.3.45 pozostawała na dotychczasowej rubieży, ogniem niszczyła ujawnione cele przeciwnika, przeprowadzała przegrupowanie i prowadziła przygotowanie wojsk do natarcia. Pod koniec dnia wojska armii zajmowały pozycje: 

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców pozostając na zajmowanej rubieży przeprowadziła przegrupowanie do swojego lewego skrzydła.
81 Dywizja Strzelców zluzowała oddziały 211 Dywizji Strzelców na rubieży: północna część folwarku 1 km na północny-zachód od Pielgrzymowic, zachodni skraj lasu na wschód od folwarku znajdującego się na północ od Zebrzydowic.
211 Dywizja Strzelców zdawszy zajmowaną rubież oddziałom 81 Dywizji Strzelców, dwoma pułkami ześrodkowała się w rejonie Jarząbkowic i lasu na północny-wschód w drugim rzucie korpusu, jednym pułkiem osłaniała lewe skrzydło korpusu i na odcinku: zachodnia część lasu 2 km na wschód od folwarku znajdującego się na północ od Zebrzydowic.

101 Korpus Strzelców: 161 Dywizja Strzelców zdawszy zajmowaną rubież oddziałom 129 Dywizji Strzelców Gwardii i 237 Dywizji Strzelców, odeszła do odwodu armii i ześrodkowała się w rejonie Koloni Piotrowej; jednym pułkiem osłaniała prawe skrzydło 107 Korpusu Strzelców w rejonie lasu 1,7 km na północny-zachód od stacji Pruchna. 
129 Dywizja Strzelców Gwardii, zluzowawszy oddziały 161 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: las 1,5 km na północny-zachód od stacji Pruchna, las na północ od stacji Pruchna.
237 Dywizja Strzelców, zluzowawszy część sił 161 i 167 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: las na północny-wschód od stacji Pruchna, północno-zachodni skraj Podlesia.
167 Dywizja Strzelców, zdawszy na swoim prawym skrzydle część odcinka oddziałom 237 Dywizji Strzelców, dwoma pułkami zajmowała rubież: (wyłącznie) północno-zachodni skraj Podlesia, 1 km od Zabłocia (zachodniego); jednym pułkiem, po zdaniu rubieży, przeszła do rejonu północnego skraju lasu Borowiec. 

11 Korpus Strzelców – 30 Dywizja Strzelców przygotowywała się do zdania zajmowanej rubieży oddziałom 318 Górskiej Dywizji Strzelców. 
226 i 276 Dywizja Strzelców – położenie – bez zmian.

3 Górski Korpus Strzelców – 128 [Gwardii] i 242 Górska Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży. 
318 Górska Dywizja Strzelców ześrodkowała się w rejonie Chybie, Landek z zadaniem zluzowania w nocy na 29.3.45 oddziałów 30 Dywizji Strzelców".                   


/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 154-155.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.