Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 27.03.1945

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii, wznowiwszy rankiem 27.3.45 natarcie, w ciągu dnia tocząc boje posunęły się naprzód do 5 km, opanowawszy przy tym 20 miejscowości, z których największe to: Radlin, Czyżowice, Skrzyszów, Moszczenica, Jastrzębie Dolne. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i przygotowania do natarcia. 
Przeciwnik w ciągu 27.3.45 na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 68 Dywizji Piechoty, 8 Dywizji Pancernej, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej i pododdziałami specjalnymi LIX Korpusu Armijnego stawiał zacięty opór natarciu wojsk 38 Armii, podejmując wielokrotne kontrataki siłami piechoty. Na pozostałym froncie aktywności nie przejawiał. Metodycznymi nalotami ogniowymi ostrzeliwał nasze pozycje i na wybranych odcinkach frontu małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie.
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem w rejonach Czyżowice, Komorowice, Wapienica, Wadowice, Lachowice. Grupami 6-7 samolotów bombardowała nasze ugrupowanie bojowe w rejonie Wilchwy. Łącznie naliczono 70 przelotów samolotów.

38 Armia wznowiwszy natarcie, w ciągu dnia, pokonując silny ogień przeciwnika i odparłszy z rejonu lasu na północny-zachód od [Глясин?], Wypandowa [Radlin] i lasu na północny-zachód od Czyżowic 5 kontrataków w sile od batalionu do pułku piechoty przy wsparciu do 18 czołgów i dział pancernych, posunęła się do przodu na całym froncie do 5 km i pod koniec dnia toczył walkę na rubieży: 

(…) 

101 Korpus Strzelców: 140 Dywizja Strzelców z 42 Brygadą Pancerną [Gwardii] walczyły o Podbucze.
70 Dywizja Strzelców Gwardii – południowy skraj Skrzyszowa.
183 Dywizja Strzelców – wycofana do drugiego rzutu w rejon lasu na wschód od Krostoszowic. 

52 Korpus Strzelców: prowadził walkę na rubieży – stacja kolejowa i zachodnia część Moszczenicy, północny skraj Żabkowa [Gołkowice].

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 69 Górska Brygada Strzelców (wyłącznie) północno-wschodni skraj Żabkowa [Gołkowice], następnie wzdłuż linii kolejowej na wschód, północny skraj Ruptawy. 
70 Górska Brygada Strzelców – na dotychczasowej rubieży.
3 Górska Brygada Strzelców – w rejonie lasu na zachód do Bzia. 
31 Brygada Pancerna [Gwardii] i 12 samodzielny pułk czołgów [przełamania gwardii] – w rejonie Czyżowic.

1 Armia Gwardii, pozostawała na zajmowanej rubieży, prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.

129 Dywizja Strzelców Gwardii wyszła ze składu 11 Korpusu Strzelców i weszła w skład 107 Korpusu Strzelców. Do rana 27.3.45 ześrodkowała się w rejonie Strumienia i lasu w Jarząbkowicach.
226 Dywizja Strzelców wyszła z odwodu armii i od godz. 6.00 27.3.45 weszła w skład 11 Korpusu Strzelców. Do rana 27.3.45 ześrodkowała się w lesie w rejonie Zarzecza. 
W oddziałach 67 i 107 Korpusu Strzelców z kadrą oficerską prowadzono rekonesanse w terenie i nawiązanie współdziałania. 
Położenie pozostałych wojsk armii do godz. 21.00 – bez zmian.                         

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 151-152.

                                                                

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.