Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 26.03.1945

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii w ciągu 26.3.45 nacierały na kierunku Morawskiej Ostrawy i w walce posunęły się do przodu na głębokość od 2 do 9 km, opanowawszy przy tym 12 miejscowości, w tej liczbie będący węzłem silnego oporu Wodzisław Śląski. Na pozostałych odcinkach frontu na dotychczasowych rubieżach prowadziły rozpoznanie i przygotowanie wojsk do natarcia.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 68, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej i ponownie wprowadzonej do walki 8 Dywizji Pancernej w ciągu dnia stawiał zacięty opór nacierającym wojskom 38 Armii, podejmował na niektórych odcinkach kontrataki w sile do batalionu piechoty przy wsparciu czołgów. Na pozostałym froncie metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał pozycje naszych wojsk, na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie.
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie połączone z przygodnym bombardowaniem i dwoma grupami po 4 samoloty każda bombardowało nasz ugrupowanie bojowe w rejonie Świerklan. Łącznie zaobserwowano 72 loty samolotów.

38 Armia o godz. 9.40 26.3.45 na całym froncie przeszła do natarcia i, pokonując silny opór, odpierając kontrataki przeciwnika, posunęła się naprzód od 2 do 9 km i osiągnęła rubież:

126 Lekki Górski Korpus Strzelców: 32 Górska Brygada Strzelców – rozjazd kolejowy na wschodnim skraju kopalni „Emma” [od 1949 r. kopalnia „Marcel”] (2 km na południowy-zachód od Radziejowa [Rybnik]), lewym skrzydłem 1,5 km na wschód od wzniesienia 284.    
31 Górska Brygada Strzelców – rozjazd kolejowy i folwark na wschodnim skraju Radlina.
72 Górska Brygada Strzelców – Wodzisław Śląski. 

95 Korpus Strzelców: 351 Dywizja Strzelców – północna część Wilchw (Wodzisław Śląski) i 1,5 km na północny-zachód. 
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii – południowa część Pustek [Wilchwy].
271 Dywizja Strzelców – na północnym skraju Połomi. 

101 Korpus Strzelców: 140 i 183 Dywizja Strzelców – na zachodnim skraju Mszany.
70 Dywizja Strzelców Gwardii – na południowym skraju Mszany frontem na południe i południowy-zachód.  

52 Korpus Strzelców: 305 Dywizja Strzelców – las 1 km na wschód od Mszany i 1 km na południowy-wschód. 
121 Dywizja Strzelców –1 km na północny-wschód od wzniesienia 271 i 800 m na wschód.
241 Dywizja Strzelców –1 km na północny-wschód od stacji Jastrzębie Dolne, [wyłącznie] wzniesienie 279 (na zachód).  

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 69 Górska Brygada Strzelców – wzniesienie 279, wzdłuż północnego skraju Ruptawy. 
70 Górska Brygada Strzelców – wzdłuż północno-wschodniego skraju Ruptawy, na południowym skraju bezimiennego punktu znajdującego się przy wzniesieniu 279 (na południowy-wschód), (wyłącznie) folwark 2 km na zachód od Golasowic.
3 Górska Brygada Strzelców – las na zachód do Bzia. 

1 Armia Gwardii na wcześniej zajmowanej rubieży wykonywała prace inżynieryjne, prowadziła rozpoznanie i przygotowanie wojsk do natarcia".            

  
/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 147.

            

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.