Komunikat 25/03/2016

Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29187

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 25.03.1945

 

„Wojska frontu rankiem 25.3.45 siłami 38 Armii i prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii wznowiły natarcie i na odcinku 38 Armii poszły naprzód do 10 km, opanowawszy przy tym 24 miejscowości. Na pozostałych odcinkach frontu na dotychczasowych rubieżach prowadziły rozpoznanie i przeprowadzały częściowe przegrupowanie.
Przeciwnik przed frontem 38 Armii oddziałami 68, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej i 911 batalionem ochrony stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk, szczególnie uporczywie bronił się na rubieży [Jastrzębie] Zdrój, Ruptawa, Zebrzydowice, Pruchna. 
Lotnictwo przeciwnika nocą na 25.3.45 pojedynczymi samolotami prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem w rejonach: Strumień, Pszczyna, Pawłowice, Kęty, Golasowice. W ciągu dnia grupą 7 samolotów bombardowało ugrupowanie bojowe [naszych wojsk] w rejonie na zachód od Żor. Łącznie odnotowano 36 lotów samolotów.

38 Armia, rozpocząwszy rankiem działania czołowymi oddziałami, o godz. 10.20 przeszła do natarcia głównymi siłami w kierunku Wodzisławia Śląskiego i, pokonując ogień przeciwnika, posunęła się do przodu na swoim prawym skrzydle i w centrum od 7 do 10 km, zająwszy przy tym 24 miejscowości. Pod koniec dnia wojska armii osiągnęły rubież: 

126 Lekki Górski Korpus Strzelców: 32 Górska Brygada Strzelców – na zachodnim skraju Chałupek, na północno-zachodnim skraju Marklowic.
31 Górska Brygada Strzelców – na południowo-zachodnim skraju Marklowic.
72 Górska Brygada Strzelców – na rubieży wzniesienia 287,9.

95 Korpus Strzelców: 351 Dywizja Strzelców – 1 km na południowy-zachód od Kucharzówki [Świerklany]. 
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii – na wschodnich stokach wzniesienia 276 (na wschód od Połomi zachodniej). 
271 Dywizja Strzelców – w marszu do rejonu Szerokiej.

101 Korpus Strzelców: 140 Dywizja Strzelców toczyła walkę w południowo-wschodniej części Połomi (zachodniej) w rejonie kościoła. 
70 Dywizja Strzelców Gwardii prowadziła walkę w południowo-wschodniej części Połomi na południe od kościoła.
183 Dywizja Strzelców walczyła o stację Jastrzębie Dolne.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 69 i 70 Górska Brygada Strzelców, zluzowawszy nocą na 25.3.45 pododdziały 3 Górskiej Brygady Strzelców w ciągu dnia walczyły na dotychczasowej rubieży. 
3 Górska Brygada Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież oddziałom 69 i 70 Górskiej Brygady Strzelców, ześrodkowała się w rejonie [Bzia] Zameckiego. 

52 Korpus Strzelców, po wykonanym przegrupowaniu, zajmował położenie: 121 Dywizja Strzelców – w rejonie Szerokiej, 305 Dywizja Strzelców – 1 km na zachód od Kątów. 
241 Dywizja Strzelców – w marszu do rejonu wzniesienia 282 (na południe od Dębiny)  - w celu zluzowania oddziałów 183 Dywizji Strzelców. 

1 Armia Gwardii od godz. 12.00 siłami 67 i 107 Korpusu Strzelców wznowiła natarcie w kierunku Frysztatu, lecz napotkawszy silny ogień przeciwnika, na wybranych odcinkach miały one nieznaczny postęp. Na pozostałych odcinkach aktywnych działań nie podejmowano. 
Położenie wojsk armii pozostało dotychczasowe".              

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 144.

                                

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.