Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29736

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 24.03.1945:


„Wojska frontu rankiem
24.3.45 siłami 38 Armii przeszły do natarcia i, pokonawszy pas obrony i ogień przeciwnika, posunęły się na głębokość do 7 km i do 16 km szerokości frontu, opanowawszy przy tym na terytorium Polski miasto Żory, ważny węzeł dróg i punkt oporu obrony przeciwnika. Na pozostałym froncie aktywnych działań nie podejmowały, ograniczywszy się do prowadzenia ostrzału artyleryjsko-moździerzowego pozycji przeciwnika i działań oddziałów rozpoznawczych.
Przeciwnik w ciągu 24.3 na prawym skrzydle kierunku Morawskiej Ostrawy wzmocniwszy walczące oddziały 715 Dywizją Piechoty przerzuconą z Włoch, silnym ogniem z wszystkich rodzajów uzbrojenia i poprzez kontrataki stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom 38 Armii i działaniom oddziałów rozpoznawczych 1 Armii Gwardii. 
Jego lotnictwo nocą pojedynczymi samolotami prowadziło rozpoznanie połączone z przygodnym bombardowaniem w rejonach: Zabrzeg, Lipnik, Andrychów. W ciągu dnia prowadziło rozpoznanie grupami 2-6 samolotów. Łącznie zanotowano 25 przelotów samolotów.

38 Armia, po 45-minutowym przygotowaniu artyleryjskim i szturmowym uderzeniu lotnictwa, o godz. 10.45 przeszła do natarcia i, przełamując na odcinku 1 km na północny- wschód od Żor, (wyłącznie) Baranowice umocnioną rubież obrony przeciwnika, a w następnie pokonując jego ogień, posunęła się naprzód na głębokość do 7 km i na froncie o szerokości do 16 km, opanowawszy przy tym węzeł silnego oporu – miasto Żory i miejscowości: Kleszczówka, Rogoźna, Rój, Brodek, Kąty, Dębina, stacja Jastrzębie Górne. 

126 Lekki Górski Korpus Strzelców, zająwszy nocą na 24.3.45 pozycje wyjściowe  do natarcia w rejonie linii kolejowej 1-2 km na północny-wschód od Żor – o godz. 1045 z 31 Brygadą Pancerną [Gwardii] przerwał przedni skraj obrony przeciwnika i, pokonując ogień, posunął się naprzód o 7 km i do godz.. 21.00 osiągnął rubież: zachodni skraj Kłokocina, wschodni brzeg stawu na południe od Kłokocina, zachodni skraj Roja, zagajnik na południe od Roja. 

95 Korpus Strzelców, osiągnąwszy w nocy na 24.3.45 dwoma pułkami pozycję wyjściową w rejonie Kleszczówki, o godz. 10.45 przeszedł do natarcia i w ciągi dnia, tocząc zacięte walki, opanował węzeł oporu – miasto Żory, Baranowice i folwark na wschód od wzniesienia 283, 5, na prawym skrzydle posunął się naprzód do 6 km i osiągnął rubież: na południowy-zachód od zagajnika znajdującego się 1 km na północny-wschód od Borynii, północny skraj Osin, wschodni skraj Warszowic. 

52 Korpus Strzelców nocą na 24.3.45 przeprowadził przegrupowanie, w wyniku którego 305 Dywizja Strzelców po zdaniu swojego odcinka bojowego w rejonie południowo-zachodniego skraju Pniówka oddziałom 140 Dywizji Strzelców, została wprowadzona na pierwszą linię w styk pomiędzy 121 a 241 Dywizją Strzelców i w takim ugrupowaniu bojowym o godz. 10.45 przeszedł do natarcia. Przełamawszy silny ogień przeciwnika i odparłszy z rejonu Krzyżowic kontratak w sile do batalionu piechoty z 2 działami pancernymi, jednostki korpusu lewym skrzydłem posunęły się naprzód na 1 km i opanowały zagajniki na północny-zachód od Pniówka i podeszły do Krzyżowic. 

101 Korpus Strzelców: 140 Dywizja Strzelców – nocą na 24.3.45 zluzowała pułk 305 Dywizji Strzelców w rejonie południowo-zachodniego skraju Pniówka. 
W ciągu dnia jednostki korpusu, pokonując ogień przeciwnika, posunęły się naprzód na 2 km i opanowały Debinę, Kąty, stację Jastrzębie Górne i prowadziły bój na zachód od Kątów i o Jastrzębie Dolne. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców, przeszedłszy do natarcia, prawym skrzydłem posunął się naprzód  do 1 km i opanował folwark na wschód od Zdroju [Jastrzębie]. Na pozostałym odcinku, napotkawszy silny ogień przeciwnika, powodzenia nie miał i pod koniec dnia pozostawał na dotychczasowej rubieży.

1 Armia Gwardii, pozostając na dotychczasowej rubieży, niszczyła ogniem wykryte cele przeciwnika i oddziałami zwiadowczymi z czołowych jednostek 67 i 107 Korpusu Strzelców prowadziła rozpoznanie na kierunkach Zebrzydowice, stacja Pruchna. O godz. 5.00 w rejonie na północny-zachód od Pielgrzymowic odparła dwie próby przeciwnika prowadzenia rozpoznania walką w sile do kompanii każda.

W jednostkach drugorzutowych prowadzono szkolenie bojowe. 

Artyleria przeciwnika w ciągu doby wystrzeliła 1550 pocisków i min.                     


/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 141-142.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.