Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29736

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 23.03.1945:

 

„Wojska frontu 23.3.45 na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii prowadziły działania zaczepne w celu poprawienia położenia. Na pozostałym froncie pozostawały na dotychczasowych rubieżach, niszczyły ogniem wykryte cele przeciwnika i na wybranych odcinkach prowadziły rozpoznanie walką.
W jednostkach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy na rubieży Grabina, Zebrzydowice, Pruchna, Knaj ogniem i kontratakami 4 Dywizji Górskiej, 253 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], II batalionu 169 pułku 68 Dywizji Piechoty powstrzymał postępy jednostek 1 Armii Gwardii. Na pozostałym froncie, nie używając piechoty, utrzymywał rubież obrony, rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe.
Lotnictwo przeciwnika pojedynczymi samolotami prowadziła rozpoznanie w pasie działania frontu połączone z przygodnym bombardowaniem w rejonach Pszczyna, Czechowice, Komorowice, Wapienica. W sumie zanotowano 18 przelotów samolotów.

38 Armia pozostawała na dotychczasowej rubieży, prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia, jednocześnie szkoliła wojska do zaplanowanych działań. 

Zmiany w położeniu wojsk do końca dnia nie zaszły. 

1 Armia Gwardii siłami 67 i 107 Korpusu Strzelców prowadziła działania zaczepne w celu poprawienia swojego położenia i, pokonując silny ogień przeciwnika, na wybranych odcinkach miała nieznaczne postępy. Na odcinku 11 Korpusu Strzelców i 3 Górskiego Korpusu Strzelców prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców nocą na 23.3.45 zluzowała dwa pułki 81 Dywizji Strzelców i w ciągu dnia prowadziła walki zaczepne, w wyniku których opanowała szereg umocnionych budynków i południowo-zachodnią część Pielgrzymowic, odparłszy przy tym dwa kontrataki przeciwnika w sile kompania-batalion piechoty.
211 Dywizja Strzelców prawym skrzydłem objęła drogę w rejonie na południowy-zachód od napisu Pielgrzymowice, w centrum osiągnęła zachodni skraj zagajnika znajdującego się na wschód od folwarku, lewym skrzydłem – wzdłuż granicy (na wschód) do zagajnika (1,7 km na wschód od folwarku).
81 Dywizja Strzelców, dwoma pułkami została wycofana do drugiego rzutu korpusu w rejonie Golasowic; jeden pułk, odpierający nocne kontrataki przeciwnika, pozostał na zajmowanej rubieży.

107 Korpus Strzelców: 161 Dywizja Strzelców nocą na 23.3.45 zluzowała jednostki 237 Dywizji Strzelców na zajmowanej rubieży i w ciągu dnia prowadziła walki zaczepne, lecz powodzenia nie miała.
167 Dywizja Strzelców prowadziła walkę w celu poprawienia położenia w południowej części Borowca i opanowała kilka umocnionych domów.
237 Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież oddziałom 161 Dywizji Strzelców, ześrodkowała się w rejonie lasu na wschód od Jarząbkowic. 

11 Korpus Strzelców, 3 Górski Korpus Strzelców i 226 Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia".

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

                                                   CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 139.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.