Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 22.03.1945 


„Wojska frontu częścią sił 1 Armii Gwardii od godz. 12.00 prowadziły walki zaczepne w kierunkach na Zebrzydowice, Pruchną. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik w ciągu 22.3.45 na prawym skrzydle frontu na odcinku Pielgrzymowice, Gawliniec, rzeka Wisła oddziałami 4 Dywizji Górskiej, 253 Dywizji Piechoty i 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] stawiał zacięty opór natarciu jednostek 1 Armii Gwardii, przechodząc na wybranych odcinkach do kontrataków. Na pozostałym froncie utrzymywał zajmowane pozycje, rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym i krótkimi nalotami ogniowymi ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe, miejscami prowadząc rozpoznanie małymi grupami i wzmacniał obronę.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 7 przelotów.

38 Armia na dotychczasowej rubieży prowadziła wymianę ognia z przeciwnikiem i przygotowanie wojsk do planowanego natarcia. Położenie jednostek – bez zmian.
W godz. 3.00-7.00 przeciwnik z rejonów na północ od Warszowic w kierunku wschodnim z Krzyżowic trzykrotnie próbował prowadzić rozpoznanie, lecz został wykryty i odrzucony na pozycje wyjściowe. Na wybranych odcinkach wykonywał prace ziemne przy okopach.

1 Armia Gwardii siłami 67 i 107 Korpusu Strzelców o godz. 12.00 wznowiła natarcie w celu poprawienia swoich pozycji, lecz napotkawszy silny ogień i odparłszy z rejonu stacji kolejowej w Pruchnej kontratak przeciwnika w sile do kompanii piechoty – na prawym skrzydle 67 Korpusu Strzelców posunęła się naprzód do 1 km, na pozostałym froncie pozostawała na pozostałych rubieżach, prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przed frontem armii w ciągu 22.3 operowało 28 baterii artylerii i moździerzy przeciwnika. Na odcinku aktywnych działań – 18 baterii i 10 dział pancernych. 
Pod koniec dnia wojska armii zajmowały położenie: 

67 Korpus Strzelców: 81 Dywizja Strzelców – posunęła się naprzód do 1 km i opanowała zagajnik 1,5 km na wschód od Pielgrzymowic Małych, lewym skrzydłem 200 m na południe od kościoła w Pielgrzymowicach.
340 Dywizja Strzelców jednym pułkiem współdziałała z natarciem prawego skrzydła 81 Dywizji Strzelców, dwoma pułkami – w rejonie Węgry, Golasowice.
211 Dywizja Strzelców – młyn 1,3 km na południowy-zachód od kościoła w Pielgrzymowicach, zagajnik na wschód od folwarku i 0,5 km na południowy-wschód. 

107 Korpus Strzelców: 237 Dywizja Strzelców – pojedyncze domy na północnym skraju Gawlińca, południowy skraj zagajnika 0,5 km na północny-wschód od stacji Pruchna. 
167 Dywizja Strzelców – północny skraj zagajnika 1 km na północny-wschód od stacji Pruchna, dalej na wschód do rzeki Wisły. 
161 Dywizja Strzelców – Bąków i las na północ. 

11 Korpus Strzelców – na dotychczasowej rubieży.

3 Górski Korpus Strzelców – na dotychczasowej rubieży. 

226 Dywizja Strzelców – w odwodzie armii w dotychczasowym rejonie ześrodkowania”.             

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/ 

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 136-137.

                                       

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.