Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29736

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 21.03.1945 


„Wojska frontu w ciągu 21.03.45 pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
W oddziałach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na całym froncie w ciągu 21.3.45 piechoty do działań nie używał. Metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym i krótkimi nalotami ognikowymi ostrzeliwał ugrupowani bojowe naszych wojsk. Na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie i poprawiał obronę.
W rejonie na południe od Przyborowa pojmano jeńca z węgierskiej 16 Dywizji Piechoty, na wschód od Sołtystwa Wyżnego – z 573 pułku niemieckiej 304 Dywizji Piechoty.
Zanotowano 13 przelotów samolotów lotnictwa przeciwnika.

38 Armia pozostawała na dotychczasowej rubieży, prowadziła rozpoznanie i ogniem niszczyła wykryte cele przeciwnika. W jednostkach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe.

95 i 52 Korpus Strzelców - położenie – bez zmian.

101 Korpus Strzelców: 183 Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży.
140 Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież pododdziałom 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców, ześrodkowała się w rejonie Kolonii Golasowice, Kolonii Pawłowice.
70 Dywizja Strzelców Gwardii - w rejonie Studzionki. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 69 [Górska] Brygada Strzelców, zluzowawszy oddziały 140 Dywizji Strzelców zajmowała rubież (wyłącznie) łuk linii kolejowej 600 m na południowy-zachód wzniesienia 282, pojedyncze domy 3 km na zachód od Bzia, 1 km na północny-wschód od kościoła (na południe) od Ruptawy. 
3 [Górska] Brygada Strzelców – 1,5 km na północny-wschód od kościoła (na południe) od Ruptawy, południowy skraj bezimiennego punktu znajdującego się przy wzniesieniu 279 (na południowy-wschód), zagajnik 1 km na południe od wzniesienia 279 (na południowy-wschód).
70 [Górska] Brygada Strzelców – (wyłącznie) zagajnik 1 km na południe od wzniesienia 279, południowy skraj zagajnika 1 km na południe od [Bzia] Dolnego, (wyłącznie) folwark na północny-zachód od Golas. [Golasowic].

126 Lekki Górski Korpus Strzelców – w dotychczasowym rejonie. 

Artyleria wzmocnienia: 180 Brygada Artylerii Haubic Ciężkich i 34 Brygada Artylerii Rakietowej Gwardii – Kryry, 177 Brygada Artylerii Haubic – Zbytków, 6 Brygada Artylerii Przeciwpancernej – Bzie, Pniówek, Pawłowice, 27 Brygada Artylerii Rakietowej Gwardii – Brzeszcze, 174 Brygada Artylerii Lekkiej – Bzie Zameckie, 40 Brygada Moździerzy – Bzie Górne, 135 Brygada Artylerii Armat – Węgry, Pawłowice, Strumień, 47 Brygada Moździerzy Ciężkich i 126 Brygada Artylerii Haubic Wielkiej Mocy – Kryry.

1 Armia Gwardii na zajmowanej rubieży wykonywała prace obronne, prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 

67 i 107 Korpus Strzelców doprowadzały jednostki do porządku i uzupełniały zapasy amunicji. Położenie wojsk – bez zmian.

11 Korpus Strzelców: 30 Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży. 
129 Dywizja Strzelców Gwardii w rejonie Zarzecze Górne, las na wschód od Chybia.
276 Dywizja Strzelców – Landek, zagajnik na zachód i wschód od Rudzicy.

3 Górski Korpus Strzelców – zmian nie miał.

226 Dywizja Strzelców – odwód armii, ześrodkowała się w rejonie: Czechowice i południowo-zachodni skraj Dziedzic.

Artyleria wzmocnienia: 24 Brygada Artylerii Armat Gwardii – Zbytków, 3 Brygada Artylerii Przeciwpancernej – Jarząbkowice, 3 Brygada Artylerii Korpuśnej – Golasowice.

    
/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 131-132.

 

                        

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.