Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 19.03.1945


"Wojska frontu na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii w drugiej połowie dnia 19.3.45 prowadziły działania zaczepne w kierunkach na Zebrzydowice, Pruchną. Na pozostałych odcinkach pozostawały na dotychczasowych rubieżach, operowały pojedynczymi oddziałami w celu rozpoznania przeciwnika.
W jednostkach drugorzutowych prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy na odcinku Pielgrzymowice, stacja Pruchna, rzeka Wisła oddziałami 4 Dywizji Górskiej, 253 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk. Na pozostałym froncie utrzymywał zajmowaną rubież, sporadycznym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia ostrzeliwał nasze ugrupowanie i na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie.
Lotnictwo przeciwnika o godz. 16.40 grupą 8 samolotów bombardowało i szturmowało nasze ugrupowanie w rejonie Golasowice, Węgry. W sumie naliczono 14 przelotów samolotów.
Zeznania jeńców potwierdzają odejście 16 Dywizji Pancernej na odcinek 1 Frontu Ukraińskiego.

38 Armia pozostawała na dotychczasowej rubieży, prowadziła rozpoznanie i zajmowała się szkoleniem bojowym.

95 Korpus Strzelców: 271 Dywizja Strzelców zluzowała pododdziały 100 Dywizji Strzelców 60 Armii na odcinku (wyłącznie) Kleszczówka [Żory], wschodni brzeg zbiornika wodnego na południe od Kleszczówki, zachodni skraj lasu na wschód od Baranowic [Żory], zachodni skraj Baranowic, pojedyncze krzewy, znajdujące się 2 km na północny-zachód od wzniesienia 265,4, 1,5 km na południowy-zachód od wzniesienia 265,4 (800 m na północ od stacji), kościół w Warszowicach i dalej w dół szosy do północnego skraju Pawłowic.
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii – w rejonie Stary Suszec, północny skraj Suszca.
351 Dywizja Strzelców – w rejonie pojedynczych domów 1 km na wschód od Suszca i lasu na północ. 

52 Korpus Strzelców (241, 121, 305 Dywizja Strzelców) - zmiany w położeniu wojsk korpusu nie zaszły. 

101 Korpus Strzelców: 183 Dywizja Strzelców prowadziła wymianę ognia z przeciwnikiem na zajmowanej rubieży.
140 Dywizja Strzelców, zluzowawszy dwa pułki 70 Dywizji Strzelców Gwardii, zajmowała rubież: samotny dom przy drodze 1 km na południowy-wschód od folwarku, znajdującego się na wschód od [Jastrzębia] Zdroju, 600 m na wschód od pojedynczych domów 3 km na zachód do Bzia, lewe skrzydło – przy drodze 1 km na północny-wschód od cerkwi w Ruptawie (na południe).
70 Dywizja Strzelców Gwardii, zdawszy zajmowaną rubież 140 Dywizji Strzelców, ześrodkowała się w rejonie lasu Kolonii Golasowice.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców (3, 70, 69 Górska Brygada Strzelców) – na dotychczasowej rubieży, prowadził rozpoznanie i wymianę ognia.

126 Lekki Górski Korpus Strzelców ześrodkował się w rejonie Mościska, Zazdrość, Pawłów [kolonia k. Palowic], Woszczyce. 

1 Czechosłowacka Brygada Pancerna – w rejonie Ligoty, odwód armii.
5 Brygada Pancerna Gwardii – w rejonie Rychułdu.
42 Brygada Pancerna Gwardii – na północnym skraju Bzia Górnego.
12 pułk czołgów [przełamania] – Bzie Dolne. 

1 Armia Gwardii jednostkami 67 i 107 Korpusu Strzelców, przeprowadziwszy częściowe przegrupowanie, od godz. 12.00 wznowiła działania zaczepne. Na odcinku 11 Korpusu Strzelców i 3 Górskiego Korpusu Strzelców, pozostawała na dotychczasowych rubieżach, prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia.

67 Korpus Strzelców: 81 Dywizja Strzelców z 31 Brygadą Pancerną [Gwardii] prowadziła walkę na rubieży: domy przy drodze 800 na północny-zachód od kościoła w Pielgrzymowicach i 1 km na południowy-wschód. 
211 Dywizja Strzelców, pokonując ogień przeciwnika, posunęła się naprzód do 1 km i prowadziła walkę – w zagajniku 2 km na południowy-wschód.                    
340 Dywizja Strzelców – w rejonie Podlesia i zagajnika na wschód.

107 Korpus Strzelców: 237 Dywizja Strzelców – na południowym skraju zagajnika 1 km na południowy-zachód od Rychułdu, zagajnik na zachód od Podlesia.
167 Dywizja Strzelców - prawe skrzydło 800 m na południe od wzniesienia 261, następnie wzdłuż północnej stron linii kolejowej na wschód do rzeki Wisły.
161 Dywizja Strzelców – w drugim rzucie w rejonie Bąkowa i lasu na północ.

11 Korpus Strzelców, 3 Górski Korpus Strzelców i 226 Dywizja Strzelców. Położenie oddziałów – bez zmian.              


/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 125-126.