Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29736

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 03.03.1945

„Wojska frontu w ciągu 3.3.45 pozostawały na dotychczasowych rubieżach, wykonywały prace inżynieryjne przy umocnieniu swoich pozycji, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. Na lewym skrzydle siłami 18 Armii na kierunku Ružomberku posunęły się naprzód do 4 km. 
W oddziałach drugich rzutów prowadzone było szkolenie bojowe.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 02.03.1945:

 

„Wojska frontu w ciągu 2.3.45 pozostawały na dotychczasowych rubieżach, wykonywały prace inżynieryjne w celu umocnienia swoich pozycji, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. Na pojedynczych odcinkach odpierały próby prowadzenia rozpoznania przez małe oddziały piechoty przeciwnika. 
W jednostkach drugich rzutów i odwodu prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik na całym froncie nie podejmował aktywnych działań. Metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym i krótkimi nalotami ogniowymi ostrzeliwał nasze pozycje. Na wybranych odcinkach grupami pluton – kompania prowadził rozpoznanie i wykonywał prace przy kopaniu okopów.
Lotnictwo wroga się nie pojawiło.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 01.03.1945:


„Wojska frontu w ciągu 1.3.45 pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły prace fortyfikacyjne w celu umocnienia swoich pozycji, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. Na wybranych odcinkach zwalczały ogniem próby wroga wykonania rozpoznania walką.
W jednostkach drugorzutowych prowadzono zajęcia ze szkolenia bojowego. 
Przeciwnik z rejonów: Golasowice, Mnich, Rybarzowice, Przyłęków, Sopotnia Mała, na południe od Rabčic, na północ od Jałowca siłami od plutonu do kompanii piechoty przy wsparciu ognia artyleryjsko-moździerzowego próbował prowadzić rozpoznanie walką. Na pozostałych odcinkach frontu jego piechota nie przejawiała aktywności. Ogniem z broni ręcznej i maszynowej oraz metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał ugrupowanie bojowe naszych wojsk.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 28.02.1945:


„Wojska frontu w ciągu
28.2.45 umacniały zajmowane pozycje, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia, na wybranych odcinkach zwalczały działania rozpoznania wroga, w rejonie Sopotni Małej prowadziły walkę z wielokrotnie atakującym przeciwnikiem.
W oddziałach drugorzutowych prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik w dotychczasowym ugrupowaniu w ciągu nocy z lasu Borowiec siłami do kompanii piechoty z 5 czołgami i działami pancernymi w kierunku północnym i dwoma kompaniami z rejonu na południe od Sołtystwa Wyżnego prowadził nieskuteczne rozpoznanie walką. Z rejonu Juszczyny i południowej części Sopotni Małej siłami większymi od batalionu piechoty z 5 działami pancernymi podejmował ataki w kierunku północnej części Sopotni Małej i ją opanował. W ciągu dnia aktywności na froncie nie przejawiał.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 27.02.1945:

„Wojska frontu 27.2.45 na odcinku 38 Armii odpierały kontrataki dużych sił wroga w rejonie na południe od Jarząbkowic, na  pozostałych odcinkach frontu umacniały zajmowane rubieże obronne i prowadziły rozpoznanie jego obrony. 
W wojskach drugiego rzutu przeprowadzano zajęcia z taktyki i prowadzenia ognia. 
Przeciwnik nocą z 26 na 27.2.45 po 45-minutowym przygotowaniu artyleryjskim siłami liczącymi 1,5 pułku piechoty przy wsparciu 15 czołgów zaatakował nasze jednostki z rubieży: na zachód od Jarząbkowic, stacja kolejowa Pruchna, Drogomyśl, opanował Rychułd, wzgórze 261 i osiągnął rubież: styk dróg w Jarząbkowicach, rozwidlenie dróg na północ od lasu Borowiec. Na pozostałych odcinkach frontu prowadził ostrzał artyleryjsko-moździerzowy ugrupowania bojowego naszych wojsk.
Zaobserwowano dwa przeloty lotnictwa przeciwnika.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.