Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29736

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 08.03.1945

„Wojska frontu rankiem 8.3.45 na odcinku 18 Armii w kierunku na Bobrov prowadziły działania zaczepne, na kierunku Ružomberku działania prowadziły samodzielnymi pododdziałami. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły wymianę ognia z przeciwnikiem i wykonywały przegrupowanie.
W jednostkach drugorzutowych prowadzono szkolenie bojowe.
(…)
Przeciwnik w rejonie Jarząbkowic kompanią piechoty i na odcinku Łodygowice – Sopotnia Mała małymi grupami piechoty prowadził bezskutecznie rozpoznanie.
Na pozostałych odcinkach frontu aktywności nie przejawiał.
Lotnictwo przeciwnika nie operowało.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 07.03.1945


"Wojska frontu na odcinku 18 Armii rankiem 7.3.45 przeszły do natarcia w kierunkach na Bobrov, Ružomberok. Pokonując uporczywą obronę przeciwnika i odpierając jego kontrataki, jednostki nacierające na kierunku Bobrova posunęły się naprzód od 3 do 6 km. 38 Armia i 1 Armia Gwardii pozostawały na zajmowanych rubieżach, wykonywały przegrupowanie, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
W jednostkach drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik na kierunku Bobrov oddziałami 4 Dywizji Górskiej, 987 batalionem ochrony, 888 batalionem ochrony, 543 batalionem Volkssturmu i ponownie wprowadzonym 1243 pułkiem pospolitego ruszenia i na kierunku Ružomberok oddziałami 320 dywizji [Grenadierów Ludowych] i ponownie przybyłym batalionem szturmowym – ogniem i kontratakami wykonywanymi siłami do batalionu piechoty przy wsparciu dział pancernych stawiał opór, szczególnie uporczywy na starych umocnieniach granicznych Polski i Czechosłowacji. Na pozostałym froncie aktywności nie przejawiał. 
Zaobserwowano 8 przelotów samolotów przeciwnika.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 06.03.1945

„Wojska frontu w ciągu 6.3.45 pozostawały na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia, na wybranych odcinkach odpierały próby przeciwnika prowadzenia rozpoznania walką. Na lewym skrzydle 18 Armii w drugiej połowie dnia prowadziły działania zaczepne w kierunku na Ružomberok. W jednostkach odwodu i drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na kierunku na Ružomberok silnym ogniem broni piechoty i zmasowanym ogniem zaporowym artylerii i moździerzy stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom 18 Armii. W rejonach 4 km na południe od Świętoszówki, 2 km na północ od Żywca, na wschód od Bobrovca siłami od plutonu do batalionu piechoty prowadził rozpoznanie walką. Na pozostałym froncie aktywności nie przejawiał.
Stwierdzono 10 przelotów samolotów przeciwnika na rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 05.03.1945:

„Wojska frontu w ciągu 5.3.45 na lewym skrzydle 18 Armii prowadziły zacięte walki w celu odparcia kontrataków przeciwnika. Na pozostałym froncie umacniały pod względem inżynieryjnym zajmowane rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W oddziałach odwodu i drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na kierunku Ružomberku usiłował przywrócić utracone pozycje. (…).

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 04.03.1945


"Wojska frontu w ciągu 4.3.45 na kierunku Ružomberku odpierały wielokrotne ataki przeciwnika. Na pozostałym froncie utrzymywały się na zajmowanych pozycjach, wykonywały prace fortyfikacyjne, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia.
W oddziałach drugich rzutów odbywały się zajęcia ze szkolenia bojowego.
(…)
Zaobserwowano wykonanie przez lotnictwo wroga 4 przelotów.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.