Strona główna

Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29186

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 13.03.1945

 
„Wojska frontu od 13.3.45 siłami 38 Armii prowadziły działania zaczepne w dotychczasowym kierunku. Na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii operowały samodzielnymi oddziałami i odpierały kontrataki przeciwnika. Na pozostałych odcinkach umacniały się na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na prawym skrzydle frontu jednostkami 75, 253, 544 dywizji, częścią sił 68 Dywizji Piechoty i pododdziałami specjalnymi LIX Korpusu Armijnego silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i wielokrotnymi kontratakami wykonywanymi siłami od kompanii do dwóch batalionów piechoty przy wsparciu 8-10 dział pancernych stawiał zacięty opór nacierającym związkom 38 Armii i oddziałom 1 Armii Gwardii. W centrum i na lewym skrzydle aktywności siłą żywą nie podejmował, prowadząc ogień z broni ręcznej i maszynowej i rzadki ogień artyleryjsko-moździerzowy. Na wybranych odcinkach małymi grupami prowadził bez powodzenia rozpoznanie.
Jego lotnictwo grupami od 2 do 6 samolotów atakowało nasze wojska w rejonie Bzie – [Bzie] Górne, Golasowice. Łącznie zaobserwowano 35 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 12.03.1945


„Wojska frontu, rankiem 12.3.45 wznowiły natarcie siłami 38 Armii i 1 Armii Gwardii, w ciągu dnia pokonywały silne przeciwdziałanie środków ogniowych przeciwnika i na odcinku 38 Armii posunęły się naprzód od 2 do 5 km. Na odcinku 18 Armii prowadziły walkę w celu odparcia ataku przeciwnika. 
Przeciwnik na prawym skrzydle na odcinku natarcia naszych oddziałów silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i kontratakami wykonywamy siłami kompania-batalion z rejonów: Zofiówka, Drogomyśl, na zachód od Łazów, Świętoszówka stawiał opór, najbardziej zacięty na rubieży: las Borowiec, Drogomyśl, Pierściec. Na kierunku Borowiec przedsięwziął 3 ataki (...). Na lewym skrzydle, poczynając od godz. 19.00 11.3.45 prowadził nieprzerwane ataki wykonywane siłami do dwóch pułków i oddziału szturmowego 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], wzmocnionych artylerią samobieżną i w wyniku zaciętych walk opanował Św. Liptowski Mikułasz. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 5 przelotów samolotów, które prowadziły bombardowanie w pasie działania 38 Armii i bombardowały ugrupowanie naszych wojsk w rejonie Pawłowic.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 11.03.1945

„Wojska frontu siłami 38 Armii i 1 Armii Gwardii od drugiej połowy dnia 11.3.45 prowadziły uporczywe działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na odcinku 18 Armii umacniały się na zajmowanych rubieżach i odrzucały wielokrotne ataki przeciwnika.
Nieprzyjaciel na odcinku Pniówek, Węgry, Borowiec, Pierściec, wzmocniwszy swoje ugrupowanie poprzez wprowadzenie pułków drugich rzutów, w ciągu 11.3 silnym ogniwem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i kontratakami zatrzymywał postęp jednostek 38 Armii i 1 Armii Gwardii. Na prawym skrzydle 18 Armii i na kierunku na Ružomberok prowadził ataki siłami od kompanii do pułku piechoty w celu odzyskania utraconych pozycji.
Jego lotnictwo wykonało 16 lotów. O godz. 15.30 czteroma samolotami bombardowało i szturmowało ugrupowanie naszych wojsk w rejonie na zachód od Pawłowic. O 17.30 grupa 10 samolotów bombardowała rejon Pawłowic.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 10.03.1945


„Wojska frontu siłami 38 Armii i 1 Armii Gwardii, po 65-minutowym przygotowaniu artyleryjskim, przeszły do natarcia w ogólnych kierunkach na Morawską Ostrawę, Cieszyn i, pokonując silny opór ogniowy, a także odparłszy na pojedynczych odcinkach kontrataki, przerwały przedni skraj obrony przeciwnika i w warunkach nieprzerwanych opadów śniegu i złej widoczności tocząc boje posunęły się naprzód od 2 do 5 km, opanowawszy 8 miejscowości.
Przeciwnik, opierając się na uprzednio przygotowanej i urzutowanej w głąb rubieży obrony Warszowice, Węgry, Rychułd, Knaj, Ochaby, ogniem z wszystkich rodzajów uzbrojenia i kontratakami na wybranych odcinkach, okazywał zacięty opór nacierającym jednostkom 38 Armii i 1 Armii Gwardii.
(…).

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 09.03.1945


„Wojska frontu w ciągu
9.3.45 na prawym skrzydle prowadziły rozpoznanie walką w celu uściślenia organizacji systemu ognia przeciwnika i jego ugrupowania, wychodziły na pozycje wyjściowe i kontynuowały przegrupowanie. Na lewym skrzydle w drugiej połowie dnia prowadziły walk zaczepne na dotychczasowym kierunku.
(…)
Na odcinku  Zubrohlava – Bobrov pojmano jeńców, ustalono działania podrozdziałów 1247 pułku piechoty [Volkssturmu], przerzuconego z głębi Niemiec.
Jego lotnictwo grupami 2-4 samolotów prowadziło rozpoznanie. Łącznie zaobserwowano 10 przelotów samolotów.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.