Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 18.03.1945


„Wojska frontu częścią sił 38 Armii i pojedynczymi oddziałami 1 Armii Gwardii w drugiej połowie dnia wznowiły natarcie na swoich kierunkach. Na pozostałym froncie trzymały zajęte rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy siłami dywizji piechoty 68, 75, 253, 544, 8 i 16 Dywizji Pancernej, pododdziałami specjalnymi 1 Armii Pancernej stawiał zacięty opór jednostkom 38 Armii i 1 Armii Gwardii. Na pozostałych odcinkach utrzymywał zajmowaną rubież, sporadycznym ogniem wszystkich rodzajów ostrzeliwał nasze pozycje i na wybranych odcinkach drobnymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie.
Zanotowano 5 przelotów lotnictwa nieprzyjaciela w celu rozpoznania.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 17.03.1945


„Wojska frontu w ciągu
17.3.45 na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii częścią sił 107 Korpusu Strzelców toczyły walkę o poprawienie swoich pozycji, na pozostałym froncie prowadziły rozpoznanie.
W jednostkach odwodu i drugorzutowych odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy w dotychczasowym ugrupowaniu. Prowadził metodyczny ogień artyleryjsko-moździerzowy i na wybranych odcinkach frontu siłami od kompanii do batalionu piechoty przy wsparciu 5-10 czołgów i dział pancernych podejmował kontrataki, stawiał zacięty opór działaniom naszych wojsk na odcinku stacja Pruchna, Podlesie.
Lotnictwo wroga wykonało 5 przelotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 16.03.1945


„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii od rana
16.3.45 prowadziły działania zaczepne. Na lewym skrzydle 18 Armii w rejonie Smrečan odpierały ataki przeciwnika. Na pozostałym froncie prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia.
Przeciwnik w ciągu 16.3.45 na kierunku Morawskiej Ostrawy – na rubieży Krzyżowice, Ruptawa, rzeka Wisła oddziałami 75, 68 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej, 253 Dywizji Piechoty, 544 Ludowej Dywizji Grenadierów, 16 Dywizji Pancernej, 311 Brygadą Dział Szturmowych i wprowadzoną do walki 8 Dywizją Pancerną (28 pułk grenadierów pancernych) i artylerią wzmocnienia w sile do dwóch pułków stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk, przechodząc do kontrataków wykonywanych siłami do batalionu piechoty z 2-5 czołgami i działami pancernymi. (…)
Lotnictwo przeciwnika grupami 4-5 samolotów prowadziło rozpoznanie przedniego skraju, bliskich tyłów i komunikacji frontu. W rejonie Bzie – [Bzie] Górne bombardowała i szturmowała ugrupowani bojowe naszych wojsk.
Łącznie stwierdzono 30 przelotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 15.03.1945

 
„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii od rana 15.3.45 wznowiły natarcie w ciągu dnia, pokonując ogień przeciwnika, na pojedynczych odcinkach powoli posuwały się naprzód. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy wzmocnił zgrupowanie swoich wojsk odziałami 68 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej, 16 Dywizji Pancernej, przerzuconymi z odcinka 1 Frontu Ukraińskiego, opierając się na zawczasu przygotowanej rubieży, silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i kontratakami wykonywanymi grupami do batalionu piechoty ze wsparciem czołgów i dział pancernych, powstrzymywał posuwanie się do przodu wojsk 38 Armii i 1 Armii Gwardii.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 14.03.1945


„Wojska frontu w ciągu
14.3.45 na całym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. Na prawym skrzydle operowały pojedynczymi pododdziałami, pomyślnie odpierały liczne kontrataki przeciwnika i przeprowadzały częściowe przegrupowanie. 
Przeciwnik na prawym skrzydle 38 Armii od godz. 8.00 grupami od 1 do 2 batalionów piechoty przy wsparciu silnego ognia artyleryjsko-moździerzowego i  ogólnie do 30 czołgów i dział pancernych wykonywał nieprzerwane ataki z Warszowic, Krzyżowic, Ruptawy i na odcinku 1 Armii Gwardii z rejonu Podlesia – batalionem piechoty ze wsparciem 12 czołgów i dział pancernych. 
Na odcinku 38 Armii i 1 Armii Gwardii przeciwnik znacznie nasilił ogień artyleryjsko-moździerzowy i ogień z ciężkich aparatów miotających.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.