Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 25915

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 01.04.1945 [Wielkanoc]

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawych skrzydeł 1 Armii Gwardii i 18 Armii w ciągu 1.4.45 prowadziły uporczywe walki zaczepne na swoich kierunkach i na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 2 do 3 km. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, ogniem niszczyły wykryte cele przeciwnika, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. Artyleria frontu na kierunkach aktywnych działań ogniem i natarciem kołami zapewniała wsparcie natarciu naszych wojsk i odpierała kontrataki przeciwnika. 
Przeciwnik na prawym skrzydle frontu siłami LIX Korpusu Armijnego z podporządkowanymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, w centrum z jednostkami XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego], stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom. Na pozostałych odcinkach frontu prowadził ogień artyleryjsko-moździerzowy i rozpoznanie małymi grupami. 
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie i osłaniało własne wojska. O godz. 14.00 grupa 6 samolotów bombardowała Strumień. Łącznie odnotowano 57 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 31.03.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 31.3.45 siłami 38 Armii, prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii i 18 Armią kontynuowały działania zaczepne na kierunkach zachodnich.
Przeciwnik na prawym skrzydle frontu związkami LIX Korpusu Armijnego, wzmocnionymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, w centrum i na lewym skrzydle jednostkami XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego] stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk. Na rubieży Pierściec, Świętoszówka, Buczkowice, Sopotnia Mała aktywności nie przejawiał, prowadził rzadki ogień artyleryjsko-moździerzowy i rozpoznanie małymi grupami.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 13 lotów w celu rozpoznania.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 30.03.1945

 

„Wojska frontu 30.3.45 siłami 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały prowadzenie działań zaczepnych.
Przeciwnik jednostkami LIX Korpusu Armijnego, XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego], wzmocnionymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, wszystkimi rodzajami ognia i wielokrotnymi kontratakami, stawiał zacięty opór nacierającym wojskom frontu.
Odnotowano 1 przelot lotnictwa przeciwnika.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 29.03.1945

 

„Wojska frontu 29.3.45 siłami 38 Armii i prawymi skrzydłami 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałych odcinkach frontu prowadziły rozpoznanie i przygotowanie wojsk.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy jednostkami LIX Korpusu Armijnego, wzmocnionego 8 i 19 Dywizją Pancerną, silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami w sile od batalionu do pułku piechoty przy wsparciu 6-10 czołgów (łącznie naliczono do 60 czołgów i dział pancernych), stawiał zacięty opór naszym wojskom, usiłując nie dopuścić do ich wyjścia ku przeprawom przez rzeki Odrę (Oder) i Olzę.
Na kierunku Czadcy oddziałami 304 Dywizji Piechoty (niemieckiej) i 16 Dywizji Piechoty (węgierskiej) próbował powstrzymać posuwanie się naszych jednostek w kierunku zachodnim.
Odnotowano 7 przelotów lotnictwa przeciwnika na rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 28.03.1945

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawego skrzydła 18 Armii, wznowiwszy rankiem 28.3.45 natarcie, w ciągu dnia, pokonując silny ogień przeciwnika i odpierając wielokrotne kontrataki przeciwnika, posunęły się naprzód od 2 do 8 km. Na pozostałych odcinkach pozostawały na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia.
Przeciwnik w ciągu 28.3.45 na prawym skrzydle frontu oddziałami 68 Dywizji Piechoty, 8 Dywizji Pancernej, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej, pułkiem 75 Dywizji Piechoty, pułkiem 253 Dywizji Piechoty i innymi pododdziałami specjalnymi LIX Korpusu Armijnego silnym ogniem i kontratakami piechoty wspartymi czołgami usiłował nie dopuścić do wyjścia naszych wojsk nad rzeki Odrę (Oder) i Olzę. 
W centrum oddziały 304 Dywizji Piechoty, 16 Dywizji Piechoty (węgierskiej) i 1247 pułku Volkssturmu zostały wyparte z zajmowanych pozycji i odrzucone na 4 do 8 km w kierunku zachodnim. Na pozostałym froncie, nie używając aktywnie piechoty, utrzymywał zajmowaną rubież, prowadził rzadki ogień artyleryjsko-moździerzowy i przeciwstawiał się działaniom naszych oddziałów rozpoznawczych. 
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem. Łącznie naliczono 48 przelotów samolotów.                                                                 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.