Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 27212

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 11.04.1945


„Wojska frontu w ciągu 11.4.45 na swoim lewym skrzydle siłami 18 Armii nocnym szturmem opanowały silny punkt oporu Niemców okrążonych w mieście Sv. Martin, a także węzłem drogowo-kolejowym Vrútky. Na kierunku ostrawskim prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii prowadziły zacięte walki ze zgrupowaniem pancernym przeciwnika, kontynuującej natarcie w kierunku północnym na Racibórz. Na pozostałym froncie prowadziły wymianę ognia na dotychczasowych rubieżach. 
Przeciwnik w ciągu dnia na odcinku Tworków, Krzyżanowice, Kamień, Bluszczów, Rogów oddziałami 371 i 68 Dywizji Piechoty stawiał zażarty opór działaniom naszych wojsk. Na kierunku Žilina oddziały 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] zostały wyparte z miejscowości Sučany, Vrútky, Sv. Martin. Na pozostałych odcinkach frontu w dotychczasowym ugrupowaniu utrzymywał zajmowane pozycje, wzmacniał je pod względem inżynieryjnym i rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał ugrupowanie bojowe naszych wojsk.
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie zaobserwowano 35 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 10.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 10.4.45 na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii w rejonie na południe od Syryni prowadziły bój o przywrócenie wcześniej utraconego położenia. Na lewym skrzydle na kierunku Žilina oddziałami 18 Armii prowadziły zacięte walki zaczepne i odpierały wielokrotne kontrataki przeciwnika. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na odcinku Tworków, Krzyżanowice oddziałami 371 Dywizji Piechoty, 17 Dywizji Pancernej i 68 Dywizji Piechoty starał się wyprzeć nasze oddziały na wschodni brzeg rzeki Odry, podejmując szereg bezskutecznych ataków w sile powyżej batalionu piechoty z 8-10 czołgami i działami pancernymi. Na odcinku przełamania oddziałami 8, 16 i 19 Dywizji Pancernej, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] poprzez ogień i kontrataki stawiał zacięty opór natarciu oddziałów 1 Armii Gwardii. Na kierunku żylińskim, starając się nie dopuścić do wyjścia naszych oddziałów na rubież rzeki Kysucy, rzeki Váh, rzeki Turiec, oddziałami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], węgierskiej 16 Dywizji Piechoty, stawiał zacięty opór ogniem, przechodząc na szeregu odcinków do wielokrotnych ataków. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie odnotowano 20 przelotów samolotów".

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 09.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 9.4.45 siłami 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowym kierunku. Na styku 38 Armii i 1 Armii Gwardii prowadziły zażarte walki z nacierającą piechotą i czołgami przeciwnika. Na pozostałym froncie zajmowały dotychczasowe rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik z rubieży Krzyżanowice, Rogów oddziałami 371, 68 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 8, 16 i 17 Dywizji Pancernej od drugiej połowy dnia przeszedł do natarcia ku brzegom rzeki Odry na kierunkach: las na wschód od Krzyżanowic, Syrynia w celu odrzucenia jednostek 1 Armii Gwardii i okrążenia jednostek 38 Armii na zachodnim brzegu rzeki Odry.
Na kierunkach Čadca i Žilina przeciwnik oddziałami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], węgierskiej 16 Dywizji Piechoty i 2 Dywizji Rezerwowej i samodzielnymi batalionami w ciągu dnia stawiał zorganizowane przeciwdziałanie ogniowe wojskom 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika pojedynczymi samolotami prowadziło rozpoznanie. O godz. 8.00 4 samolotami bombardowało ugrupowanie bojowe naszych wojsk w rejonie Ściborzyc Wielkich.
Łącznie odnotowano 13 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 08.04.1945

 

„Wojska frontu 8.4.45 siłami 18 Armii kontynuowały działania zaczepne na dotychczasowym kierunku. Na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii na odcinku Kamień, Rogów prowadziły walkę z atakującym przeciwnikiem. Na pozostałych odcinkach pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły wymianę ognia i wykonywały przegrupowanie. 
W jednostkach drugorzutowych odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik w ciągu 8.4.45 na odcinku Krzyżanowice i na południe od Rogowa oddziałami 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 17 i 8 Dywizji Pancernej wielokrotnymi kontratakami w sile od batalionu do dwóch pułków piechoty, przy wsparciu w sumie do 60 czołgów i dział pancernych kontratakował nasze jednostki w kierunku północnym i północno-wschodnim. W wyniku walki, za cenę dużych strat, opanował południową część Kamienia, Bluszczów, Rogowiec i Rogów. 
W rejonach na wschód od miejscowości Čadca i Žilina oddziałami 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], węgierskich 16 Dywizji Piechoty, 2 Dywizji Rezerwowej i pododdziałów specjalnych XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego], podejmował pojedyncze kontrataki w sile kompania-batalion piechoty, usiłował nie dopuścić do ruchu naszych wojsk w kierunku zachodnim. Na pozostałych odcinkach frontu nie przejawiał aktywności, prowadził metodyczny ogień artyleryjsko-moździerzowy. Dzięki pojmaniu jeńca z 41 pułku grenadierów pancernych ustalono przybycie 10 Dywizji Grenadierów Pancernych do rejonu na północny-zachód od Opawy. 
Lotnictwo przeciwnika grupami 6-8 samolotów prowadziło rozpoznanie z bombardowaniem przygodnych celów. Łącznie stwierdzono 67 przelotów samolotów.

 

Ostatni wojenny Dziennik działań bojowych 4 Frontu Ukraińskiego obejmuje okres od 7 kwietnia do 14 maja 1945 r. Front powiększył się o 60 Armię przekazaną ze składu 1 Frontu Ukraińskiego. 
Podchodząca od północnego wschodu do Morawskiej Ostrawy 38 Armia toczyła w rejonie Tworkowa i Krzyżanowic ciężkie boje z pancernymi kontratakami wroga. Z kolei 1 Armia Gwardii, po zdobyciu 5 kwietnia całego Żywca (po ponad dwóch miesiącach walk w jego okolicy) wreszcie ruszyła w centrum swojego frontu do przodu. Bardzo aktywne były zwłaszcza dwa armijne, samodzielne bataliony miotaczy ognia, 9 i 26. Ten ostatni przeszedł Malinkę, Wisłę i doszedł aż 3 km na południe od granic Ustronia. Był to jednak krótkotrwały sukces. Ostatecznie wojska sowieckie zajęły Wisłę i Ustroń dopiero na początku maja 1945 roku…  
                

 

zbd 4ukrf 4 5.1945 42941

 

 

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 07.04.1945

 

„Wojska frontu 7.4.45 lewym skrzydłem 1 Armii Gwardii i siłami 18 Armii kontynuowały działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie prowadziły rozpoznanie i przeprowadzały przegrupowanie.
W skład 4 Frontu Ukraińskiego weszła 60 Armia.   
Przeciwnik na kierunkach Jabłonków, Čadca, Žilina przeciwstawiał się ogniem natarciu naszych wojsk, przechodząc na wybranych odcinkach do kontrataków grupami w sile do kompanii piechoty.
Odnotowano 9 przelotów lotnictwa przeciwnika.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.