Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

W bazie danych projektu OBD „Memoriał” Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej pojawiły się nowe, niezwykle cenne dokumenty. Metryki istniejących na terenie Polski cmentarzy żołnierzy sowieckich zostały uzupełnione o wykazy personalne zidentyfikowanych poległych. „Memoriał” udostępnia 615 odnośników (na 31 podstronach) do miejsc pochówku czerwonoarmistów w naszym kraju. 

Zainteresowani działaniami wojennymi w roku 1945 na ziemiach polskich powinni sięgnąć po książkę Władimira Bieszanowa „1945 – rok zwycięstwa”, wydaną w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa Inicjał.  To ostatnia praca rosyjskiego historyka z Białorusi w serii opisującej zmagania Armii Czerwonej z armiami Osi na froncie wschodnim w latach 1941-1945: „Pogrom pancerny 1941 roku”, „1942 poligon czerwonych generałów”, „1943 – rok przełomu” i „Rok 1944. Dziesięć uderzeń Stalina”.  

 

 rok 1945 min c2f57   

Wydawnictwo Napoleon V kontynuuje tematykę walk frontowych na terenie Polski w 1945 roku. Po książce płk. prof. Henryka Stańczyka „Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945”, nakładem oficyny z Oświęcimia ukazała się kolejna praca jego autorstwa, czyli „Bitwa o Kraków 1945”, będąca wznowieniem „Operacji krakowskiej 1945” z 2001 roku. Znowu brawa dla Napoleona, gdyż także ta książka, z powodu niskiego nakładu, dawno znikła z rynku księgarskiego.

krakow1945 min 707da

Na naszej stronie w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe materiały. W dziale „Bohaterowie” prezentujemy sylwetki żołnierzy Armii Czerwonej, którzy najwyższe odznaczenie, czyli Złotą Gwiazdę Bohatera Związku Sowieckiego, otrzymali za walki na terenie Śląska Cieszyńskiego. Z kolei w dziale „Polegli/zaginieni” opis grobownictwa wojennego, sowieckiego i niemieckiego. Przy tej okazji zwracamy uwagę na poważne trudności z weryfikacją strat wojsk niemieckich i bardzo sprawnie, wręcz wzorcowo, działającą internetową wyszukiwarkę poległych żołnierzy Armii Czerwonej, która dostarcza także inne, cenne dane.                              
Zamieszczamy straty ludzkie RKKA na terenie obecnej gminy Zebrzydowice (w tym do pobrania tabela z liczbami poległych i rannych, dzień po dniu, w okresie od 22.03.1945 do 03.05.1945; w sumie 732 zabitych i 1895 rannych) oraz po raz pierwszy opublikowane nazwiska żołnierzy Wehrmachtu, grzebanych w roku 1945 w Gumnach i Hażlachu. W naszym regionie były także inne miejsca pochówku niemieckich żołnierzy, lecz prawdopodobnie tylko z tych dwóch miejscowości, niemal w całości (Gumna) lub tylko częściowo (Hażlach), zachowały się nazwiska spoczywających na cmentarzach ofiar walk frontowych.                                                                    

Niedawno wydawnictwo Napoleon V z Oświęcimia wydało książkę płk. prof. Henryka Stańczyka „Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945”, będącą nieco poprawioną wersją jego wcześniejszej pracy pt. „Od Sandomierza do Opola i Raciborza” (Wojskowy Instytut Historyczny - Akademia Obrony Narodowej - Wyd. Neriton, Warszawa 1998), która z kolei wywodziła się z rozprawy habilitacyjnej H. Stańczyka pt. „Operacja sandomiersko-śląska 1 Frontu Ukraińskiego. Bitwa o Górny Śląsk" (WIH, Warszawa 1996). Z powodu małego nakładu była to pozycja w zasadzie niemożliwa do zdobycia, tym większa więc satysfakcja, że oświęcimskie wydawnictwo tak błyskawicznie zareagowało na sugestię jej wznowienia, zgłoszoną przez piszącego te słowa podczas spotkania na imprezie historycznej „Pola chwały - Skrzydła na wojnie” w Niepołomicach k. Krakowa (odbyła się w dniach 27-29.09.2013 r.). To jedna z nielicznych, wydanych w naszym kraju po 1989 roku książek, dotyczących walk na polskim odcinku frontu wschodniego, opartych zarówno na nielicznych zachowanych dokumentach niemieckich, jak i bogatych dokumentach sowieckich 1. Frontu Ukraińskiego i tworzących go armii.

stanczyk min 63612    Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.