Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 24941

Do pobrania

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: czwartek, 1 lutego 1945 roku

"W pasie 4 Frontu Ukraińskiego nastąpiło krótkotrwałe zawieszenie ofensywy – najsilniej zaznaczone na odcinku 38 Armii – po którym rozpoczął się drugi etap operacji zachodniokarpackiej. W historiografii działań Armii Czerwonej otrzymała ona nazwę bielskiej frontowej operacji ofensywnej – w skrócie: operacji bielskiej – i ramy czasowe od 29 stycznia do końca operacji zachodniokarpackiej, tj. do 18 lutego 1945 roku. Niemniej jednak, ostatnie dni stycznia nie zaznaczyły się poważniejszymi działaniami i za właściwe rozpoczęcie operacji bielskiej należałoby uznać dzień 1 lutego".        

P. Sadowski, Początek końca na Śląsku Cieszyńskim: operacja bielska, 1 – 18 lutego 1945 roku, w: Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej (książka, strona internetowa, konferencja). Materiały pokonferencyjne (red. G. Kasztura), Zebrzydowice, grudzień 2014, s. 15-16

*          *          *

"Tragedia! Zmarł wujek Walak! Pod wieczór jechał po węgiel furmankę konną. Zrobiło się bardzo ciemno, a jechało dużo czołgów. (…) Było to 1 lutego 1945 roku. Wujek o godzinie 16 jechał sąsiadce Matuszyńskiej po węgiel na dworzec kolejowy, gdzie była składnica węgla. Kończyła się wojna, Rusy goniły hitlerowców, którzy wycofywali swoje wojska. Był ruch na drogach, ale ciemno, bo obowiązywało zaciemnianie świateł (tzw. Verdunkelung). Jednak czołgi, nie dość że narobiły tumultu i hałasu, to jeszcze błyskały reflektorami. Konie się bały i wujek mocno je trzymał, ale jeden z nich spłoszył się i kopnął wujka w brzuch tak, że pękł mu żołądek.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: środa, 31 stycznia 1945 roku

"W ostatnim dniu stycznia usłyszałem w drewnianej izdebce odgłos dalekiej kanonady. Wybiegłem na pole, nie wierząc własnym uszom. Z mieszanymi uczuciami nadziei i obawy stwierdziłem, że w oddali, na północ od Wisły, grzmiał huraga­nowy ogień artylerii. Ciężkie dudnienie dział trwało ponad go­dzinę. Potem zapanowała zwyczajna cisza".

J. Łamacz, Wielki nieznajomy, Warszawa 1997, s. 295

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: wtorek, 30 stycznia 1945 roku

„W ciągu 30-31.01 przeciwnik, poprzez ostrzał i kontrataki z wcześniej przygotowanej rubieży obrony, stawiał zacięty opór naszym oddziałom, które prowadziły działania w celu poprawienia zajmowanych pozycji.
Lotnictwo wroga wykonało 2 loty rozpoznawcze.
Zaobserwowano, iż z Pszczyny do Łąki przemieściły się w dwa pułki piechoty z artylerią.
Wojska 38 Armii w ciągu 30-31.01 przygotowywały się do przerwania pasa obrony przeciwnika na odcinku Dziedzice, Czechowice, Komorowice, na wschód od Białej i forsowania rzeki Biała.

 CAMO FR, f. 393, op. 9005, d. 316, Dziennik działań bojowych 38 Armii za luty 1945 roku, l. 2-3 

 

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: poniedziałek, 29 stycznia 1945 roku

"(…) 29 stycznia wojska 38 Armii niewiele posunęły się do przodu, wyzwalając zaledwie 22 miejscowości. W tym samym dniu 140 i 183 Dywizja Strzelców oraz 70 Dywizja Strzelców Gwardii sforsowały Wisłę i Białą, uchwyciły dwa niewielkie przyczółki, ale nie zdołały ich poszerzyć, nieprzyjaciel bowiem niemal bez przerwy kontratakował siłami batalionu lub pułku, wspartymi 5-10 czołgami”.

K. Moskalenko, Uderzenie za uderzeniem, Warszawa 1974, s. 611

 *          *          *

"W ostatnich dniach stycznia na niemal całym odcinku frontu ofensywa uległa znacznemu wyhamowaniu. Wyczerpana walkami 38 Armia zatrzymała się na przedpolu Bielska. Niemcy zdołali skoncentrować tutaj swe siły (równowartość trzech osłabionych dywizji), montując obronę w oparciu o umocnioną pozycją b2, rozbudowywaną od lata 1944 roku. (…) Co prawda 29 stycznia dwie lewoskrzydłowe dywizje 101 Korpusu Strzelców zdołały z marszu przełamać te umocnienia, ale zostały zatrzymane na podejściach do Dziedzic".

P. Sadowski, Początek końca na Śląsku Cieszyńskim: operacja bielska, 1 – 18 lutego 1945 roku, w: Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej (książka, strona internetowa, konferencja). Materiały pokonferencyjne (red. G. Kasztura), Zebrzydowice, grudzień 2014, s. 15

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: niedziela, 28 stycznia 1945 roku

„Ewakuacja części sił niemieckich z Czechowic-Dziedzic rozpoczęła się początkiem stycznia 1945 roku. Aby utrudnić atak wojsk radzieckich saperzy Wehrmachtu wysadzili wtedy mosty na rzece Wiśle i Białej. Planowano także wysadzić tunel – przejście dla pieszych pod torami w zachodniej części dziedzickiego węzła kolejowego rozbudowanego przez Niemców w latach okupacji. Na szczęście ładunki wybuchowe zostały rozbrojone nocą z 27 na 28 stycznia 1945 roku przez inż. Ludwika Londzina i dzięki temu możemy także dzisiaj korzystać z tego przejścia.
28 stycznia, a było to w niedzielę, nasze miasto znalazło się na linii frontu. Tego dnia około godziny 20-tej w rejonie kopalni „Silesia” pojawiły się patrole zwiadowcze z 38 Armii 4 Frontu Ukraińskiego wojsk radzieckich gen. K. Moskalenki. Następnego dnia kopalnia stała się kwaterą czołówek 38 Armii. Był to pierwszy radziecki przyczółek na lewym brzegu rzeki Białej".

frag. z: "Wyzwolenie Czechowic i Dziedzic 28 stycznia - 11 lutego 1945 roku"
Stanisław Gola - nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, badacz historii wojskowościWystępujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.