Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 24941

Do pobrania

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: wtorek, 6 lutego 1945 roku

„Grupa rozpoznawcza, działająca w kierunku na zachód od Lipnika Górnego, u dwóch zabitych żołnierzy niemieckich zdobyła dokumenty, świadczące o przynależności do 178 batalionu przeciwpancernego 78 Ludowej Dywizji Szturmowej i 8 kompanii marszowej.
W lesie na południe od Kóz Górnych pojmano do niewoli 5 żołnierzy niemieckich, którzy z rejonu Katowic starali się dotrzeć do swoich oddziałów. Jeńcy należą do różnych pododdziałów 20 Dywizji Pancernej, 304, 168, 602 Dywizji Piechoty i 7 batalionu zapasowego.
W rejonie północnej części Komorowic złapano jeńca należącego do 1544 batalion saperów 544 Dywizji Grenadierów Ludowych”.

CAMO FR, f. 52 SK , op. 1, d. 253, Meldunki bojowe 52 Korpusu Strzelców za 1945 r., l. 20.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: poniedziałek, 5 lutego 1945 roku

5 II 1945

Już po pogrzebie. Ale było niebezpiecznie! Kiedy mieliśmy wychodzić, zaczęto tak bombardować, że dokoła był jeden ogień. Znów dworzec kolejowy druzgotano. Trumnę ze zwłokami pan Henryk Wilczek wiózł drogą, a ksiądz i my szliśmy nad rzeką pod drzewami. Gdy byliśmy już nad mogiłą, znów nadleciały bombowce i myśliwce; nisko nad nas się opuściły, ale do nas nie strzelano z karabinów maszynowych. Używali sobie za to nad innymi punktami”.

H. Fujcikowa, "Tak lata leciały..." Z zapisków zebrzydowianki, Zebrzydowice 2003, s. 79.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”niedziela, 4 lutego 1945 roku

„W ciągu 4.02, poprzez ostrzał i kontrataki, przeciwnik usiłował odrzucić nasze oddziały z rejonu Ochodzy i zlikwidować przyczółek uchwycony w rejonie Czechowic. 
W rejonie Ochodzy dwukrotnie siłami do pułku piechoty z 16 działami pancernymi przeprowadzał kontrataki. Wzmacniając swoje zgrupowanie wprowadził do walki oddział rozpoznawczy 20 Dywizji Pancernej.
W rejonie Czechowic w ciągu dnia przeprowadził cztery kontrataki siłami do pułku piechoty każdy, ze wsparciem 4-6 dział pancernych.
Z Dziedzic dwukrotnie kontratakował w kierunku północnym kompanią fizylierów.
W rejonie Hałcnowa i Lipnika Dolnego siłami kompanii piechoty prowadził rozpoznanie walką”.

CAMO FR, f. 393, op. 9005, d. 316, Dziennik działań bojowych 38 Armii za marzec 1945 roku, l. 10.

 

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: sobota, 3 lutego 1945 roku

„Krótko po południu w okolicy stacji kolejowej Skoczów spadają pierwsze bomby lotnictwa sowieckiego, wskutek czego eksplodują dwa wagony z amunicją. Kierownik zaopatrzenia miasta Rudolf Krzywoń został ciężko ranny. Wysadzono w powietrze most kolejowy na Wiśle”.

K. W. Neumann (tłum. D. Krejza), Oczyma wroga: ostatnie tygodnie wojny w Skoczowie. „Gazeta Skoczowska” 1991 nr 8, s. 6.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: piątek, 2 lutego 1945 roku

„1 lutego planowano użycie Bostonów stacjonujących na lotnisku w Krośnie do ataku na baterie niemieckiej artylerii na zachodnich przedmieściach Bielska, np. w Aleksandrowicach. Pierwszy nalot miał zostać powtórzony po 2 godzinach od wylądowania. Łącznie zaplanowano 140 samolotowylotów. Plany te pokrzyżowała pogoda. Dopiero następnego dnia 3 grupami po 5 A-20Ż bombardowano węzły oporu i wojska przeciwnika w miejscowości Zabrzeg, 1,5 km na południe od Dziedzic”.

G. Kasztura, Sowiecka 321 Dywizja Lotnictwa Bombowego nad Śląskiem, w: Skrzydła na wojnie. Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Na polach chwały” (red. P. Sadowski), Niepołomice 2013, s. 48.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.