Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: sobota, 10 lutego 1945 roku

W dniu 10 lutego 1945 roku, do godziny 9, oddziały niemieckie zostały całkowicie wyparte z Zabrzega. Sowieci nie zdołali jednak, mimo usilnych starań, rozbić niemieckiej obrony zorganizowanej w lesie. W tej sytuacji dowódca 227 pułku 183 Dywizji Strzelców postanowił zastosować manewr obejścia przeciwnika od północy, wzdłuż Wisły. Na zachodnim skraju Zabrzega zostawił jako osłonę tylko jeden batalion, a resztę żołnierzy wysłał na 5 czołgach wzdłuż drogi biegnącej na północ od lasu, dalej wzdłuż prawego brzegu Wisły, przez Gołysz, centrum Zarzecza, w rejon Górnego-Końca (dzielnica Zarzecza). Za 227 pułkiem zaczęły podążać siły główne 183 dywizji, tj. 285 i 295 pułki, grożąc niemieckiej 78 Ludowej Dywizji Szturmowej, operującej na obszarze od Czechowic przez Bronów po Landek, wyjściem na jej tyły, w cofniętą głęboko flankę, od strony północno-zachodniej. Jasno rysowała się perspektywa otoczenia całej dywizji. Niemieccy sztabowcy po analizie sytuacji, aby uniknąć okrążenia w szybkim tempie zaczęli wycofywać pododdziały w stronę Chybia i Zabłocia. Realizacja tego manewru była nagląca, gdyż w tym czasie, wykorzystując sukces 183 Dywizji Strzelców, pościg za Niemcami podjęła również 70 Dywizja Strzelców Gwardii w kierunku Rudzicy oraz 140 Dywizja Strzelców, która bez większego oporu spychała 78 Ludową Dywizję Szturmową w stronę Strumienia i Mnicha.

W. Kiełkowski, Walki frontowe w rejonie Chybia i Strumienia w lutym 1945 roku, w: Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej (książka, strona internetowa, konferencja). Materiały pokonferencyjne (red. G. Kasztura), Zebrzydowice, grudzień 2014, s. 25-26.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”piątek, 9 lutego 1945 roku

Działania nabrały intensywności począwszy od 9 lutego. Wtedy też 321 BAD zanotowała pierwszą w 1945 roku stratę samolotu i członków personelu latającego.
Dziennik działań bojowych 8 WA podaje: 321 BAD w okresie 17.00-17.45 w składzie 11 grup po 5 A-20Ż z H = 800–600 m w eskorcie myśliwców 10 IAK z jednego podejścia wykonywała uderzenie na zgrupowania wojsk i sprzętu przeciwnika w lesie na północ od Świętoszówki, w Grodźcu Śląskim, Bielowicku, Cieszynie, na zachód od Bielska; bombardowała transporty kolejowe przeciwnika na stacji Cieszyn, Świętoszówka, jedna załoga prowadziła rozpoznanie pogody. (…)
Na lotniska nie wróciły dwie maszyny z 242 BAP. A-20Ż Boston pilotowany przez dowódcę klucza, lejt. Nikołaja Pietrowicza Dmitrowskiego, wskutek trudnych warunków pogodowych wykonał przymusowe lądowanie 7 km na południe od Sandomierza. (…) Tragicznie za to zakończył się lot Bostona pilotowanego przez mł. lejt. Nikołaja Iwanowicza Skotnikowa. Uszkodzona przez wroga maszyna uległa rozbiciu w Kończycach Wielkich, 7 km na północ od Cieszyna, grzebiąc w swoich szczątkach całą załogę, którą stanowili: pilot, mł. lejt. Nikołaj Skotnikow, nawigator, mł. lejt. Siergiej Smirnow, szef łączności eskadry, mł. lejt. Nikołaj Bondarienko oraz strzelec pokładowy, starszy sierżant gwardii Aleksiej Worona.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”czwartek, 8 lutego 1945 roku

„We wsiach i miastach walki toczyły się niemal o każdy dom. Szczególnie zacięty opór stawiał nieprzyjaciel w Dziedzicach. Mimo że miasto zostało otoczone z trzech stron, walki uliczne trwały tu przeszło dobę. 8 lutego wróg został wyparty z miasta, w którym poniósł dotkliwe straty.
Dzień ten przyniósł przełom również na innych odcinkach frontu. Na lewym skrzydle oczyszczono wschodnią część Bielska-Białej, z której hitlerowcy przenieśli się na zachodni brzeg rzeki Białej. W tym samym jednak czasie od zachodu zbliżała się do miasta 42 Brygada Pancerna Gwardii pułkownika W. Gajewa wraz z desantem piechoty na pancerzu, wchodząca w skład naszej grupy szybkiej. Uchwyciła ona szosę i linię kolejową, odcinając drogi odwrotu garnizonowi broniącemu się w Bielsku-Białej. Walki w tym mieście i na zachód od niego były szczególnie zacięte. Oprócz wymienionej brygady pancernej brały w nich udział 211 oraz jeden z pułków 340 Dywizji Strzelców, a także 1666 pułk artylerii samobieżnej majora P. Szurygina”.

K. Moskalenko, Uderzenie za uderzeniem, Warszawa 1974, s. 618-619.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”środa, 7 lutego 1945 roku

17.45 – 18.40 grupa w składzie 8 Ła-5, prowadzona przez Kozyriewa, wystartowała w osłonie samolotów szturmowych operujących na zachód od Bielska. W rejonie Skoczowa na H = 1000 m grupa spotkała i zaatakowała 5 Fw 190. W wyniku walki powietrznej Kozyriew zestrzelił 1 Fw 190, Ilin strącił drugiego Fw 190. Zestrzelone samoloty przeciwnika spadły na ziemię w rejonie Skoczowa”.

CAMO FR, f. 346, op. 5755, d. 239, Dziennik działań bojowych 8 Armii Lotniczej za miesiąc luty 1945 r., l. 46.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: wtorek, 6 lutego 1945 roku

„Grupa rozpoznawcza, działająca w kierunku na zachód od Lipnika Górnego, u dwóch zabitych żołnierzy niemieckich zdobyła dokumenty, świadczące o przynależności do 178 batalionu przeciwpancernego 78 Ludowej Dywizji Szturmowej i 8 kompanii marszowej.
W lesie na południe od Kóz Górnych pojmano do niewoli 5 żołnierzy niemieckich, którzy z rejonu Katowic starali się dotrzeć do swoich oddziałów. Jeńcy należą do różnych pododdziałów 20 Dywizji Pancernej, 304, 168, 602 Dywizji Piechoty i 7 batalionu zapasowego.
W rejonie północnej części Komorowic złapano jeńca należącego do 1544 batalion saperów 544 Dywizji Grenadierów Ludowych”.

CAMO FR, f. 52 SK , op. 1, d. 253, Meldunki bojowe 52 Korpusu Strzelców za 1945 r., l. 20.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.