Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 30060

Do pobrania

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: wtorek, 20 lutego 1945 roku

20 lutego: Pojedynczy ostrzał artyleryjski Skoczowa. 3 Dywizja Górska pod dowództwem generała Paula Klatta została przesunięta ze Słowacji na odcinek frontu Żywiec – Skoczów”.

K. W. Neumann (tłum. D. Krejza), Oczyma wroga: ostatnie tygodnie wojny w Skoczowie. „Gazeta Skoczowska” 1991 nr 8, s. 6.

*          *          *

"Niespełna tydzień później ofiarą broni pokładowej Bf 109 niemieckiego Geschwaderkommodore’a padł kolejny sowiecki samolot, tym razem myśliwski Ławoczkin. 20 lutego 1945 r. do konta swoich zwycięstw major [Erich Leie] dopisał Ła-5FN, pilotowanego przez lejt. gwardii Michaiła Filippowicza Szewczenkę (Михаил Филиппович Шевченко) ze 113 pułku 10 Dywizji Gwardii 10 Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego. Tego dnia o godz. 17.45 (według obowiązującego w Armii Czerwonej czasu moskiewskiego, wcześniejszego od czasu środkowoeuropejskiego o dwie godziny; w Polsce była to godzina 15.45) sowiecki pilot wystartował z lotniska w Krakowie wspólnie z lejt. gw. Dmitrijem Władimirowiczem Ilinem (Дмитрий Владимирович Ильин) na lot rozpoznawczy w rejon na wschód od Ostrawy. Wskutek ostrzelania nad południowo-wschodnim przedmieściem przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą para straciła ze sobą kontakt. Ranny w głowę Ilin dociągnął na własne terytorium na uszkodzonej maszynie z przerywającym silnikiem. Nie dotarł jednak na lotnisko, gdyż był zmuszony wykonać przymusowe lądowanie przy torze wyścigów konnych w Krakowie, do czego doszło o godz. 16.40 miejscowego czasu. Wkrótce wrócił do latania, jednak 11 marca został zestrzelony za liną frontu i trafił do niemieckiej niewoli, z której szczęśliwie powrócił po zakończeniu wojny. Zgodnie z sowiecką procedurą, jako były jeniec wojenny, był następnie przetrzymywany w specjalnym obozie filtracyjnym NKWD…
Z kolei Szewczenko został zestrzelony w walce powietrznej. Lotnik zginął, samolot spłonął - podaje krótko sprawozdanie sztabu 10 Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego z operacji prowadzonych w lutym 1945 r. W tym dniu dwóch pilotów eskadry sztabowej JG 77, mjr Leie oraz plutonowy Lassig, zgłosiło zestrzelenie o tej samej godzinie, dokładnie 16.29, samolotów Ła-5 na wschód od Chybia, a więc w czasie powrotu sowieckich myśliwców znad Ostrawy. Ponieważ 8 Armia Lotnicza pod datą 20 lutego odnotowała na terenie wroga tylko stratę Ławoczkina Szewczenki, najpewniej obaj niemieccy piloci strzelali do tej samej maszyny".

G. Kasztura, Śmierć w Drogomyślu, "Kalendarz Cieszyński" 2015, s. 79.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: poniedziałek, 19 lutego 1945 roku

"19 lutego: Ostrzał artyleryjski miasta spowodował uszkodzenie wielu budynków mieszkalnych oraz kościoła katolickiego. Sowieci dotarli do Grodźca".

K. W. Neumann (tłum. D. Krejza), Oczyma wroga: ostatnie tygodnie wojny w Skoczowie. „Gazeta Skoczowska” 1991 nr 8, s. 6


*          *          *

19 lutego 1945 roku.
ZADANIE: 11 Korpus Strzelców kontynuuje natarcie i do końca dnia osiągnie rubież: Bielowicko, Grodziec, Górki Wielkie.
W ciągu 19.2 na kierunku cieszyńskim przeciwnik poprzez ostrzał i kontrataki wykonywane siłami kompanii – pułku piechoty ze wsparciem 4 dział pancernych stawiał na przedniej linii uporczywy opór działaniom naszych oddziałów. (…).
W drugiej połowie dnia do godz. 17 przeciwnik wykonał z rubieży na zachód od Świętoszówki, wzgórze 474 sześć kontrataków siłami od kompanii do pułku piechoty. W rejonie Świętoszówki walka z przeciwnikiem trwa nadal”.

CAMO FR, f. 292, op. 6850, d. 637-639, Dziennik działań bojowych 1 Armii Gwardii za luty 1945 r., l. 63.

 

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: niedziela, 18 lutego 1945 roku

„Na odcinku prawoskrzydłowej 38 Armii gen. płk. Kiriłła Moskalenki, zgodnie z rozkazem bojowym dowódcy frontu nr 0082/OP z dnia 18 lutego 1945 roku, jej wojska przystąpiły do umacniania osiągniętej rubieży. Przejście wojsk radzieckich do obrony nie oznaczało bynajmniej przerwania walk. Obie strony prowadziły aktywne działania, aby poprawić swoje położenie przed kolejną ofensywą. Najbliższym celem Sowietów było umocnienie przyczółka na zachodnim brzegu Wisły wzdłuż linii Pawłowice, Golasowice, Rychułd, Drogomyśl.

G. Kasztura, Operacja ostrawska. Położenie wojsk niemieckich i radzieckich, w: W. Kiełkowski, G. Kasztura, Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku, Zebrzydowice 2014, s. 177.

*       *       *

Z wniosku o pośmiertne przyznanie dla st. lejt. Iwana Ilicza Siemionowa (Иван Ильич Семёнов), narodowości rosyjskiej, rocznik 1915, dowódcy plutonu ogniowego baterii dział 76 mm 887 pułku strzelców 211 Dywizji Strzelców, tytułu Bohatera Związku Radzieckiego (zob. dokument):

„W czasie walki o wioskę Jarząbkowice województwa bielskiego 18 lutego 1945 r., dowodząc plutonem ogniowym baterii 76 mm dział przejawił męstwo i bohaterstwo. Po ześrodkowaniu piechoty i czołgów przeciwnik przystąpił do kontrataku. Działo towarzysza Siemionowa znajdowało się w ugrupowaniu bojowym. Odpierając pierwszy kontratak ogniem bezpośrednim rozstrzeliwał piechotę przeciwnika. Kontratak został odparty. Zgromadziwszy resztki piechoty wsparte czołgami nieprzyjaciel powtórnie ruszył do kontrataku, wyłączył z walki obsługę działa i zaczął je oskrzydlać.
Towarzysz Siemionow osobiście stanął przy dziale i odparł 3 kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. Kończyła się amunicja. Siemionow podniósł niemiecki karabin maszynowy z taśmami amunicyjnymi, zajął za nim pozycję i odparł 3 kontrataki wroga, nie dopuszczając Niemców do swojego działa. Kiedy przeciwnik zgromadził ostatnie siły i po raz 8 ruszył do kontrataku, towarzysz Siemionow odparł atak i w tej walce poległ bohaterską śmiercią przy karabinie maszynowym, nie dopuściwszy ani jednego niemieckiego żołnierza do działa.
Kiedy dotarła nasza piechota, wokół działa i karabinu maszynowego towarzysza Siemionowa leżało do 70 trupów niemieckich żołnierzy”.

CAMO FR, f. 33, op. 793756, d. 43, Wniosek odznaczeniowy 887 pułku strzelców z 24 lutego 1945 r., dostęp: www.podvignaroda.ru.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: sobota, 17 lutego 1945 roku

„Wojska armii jednostkami 11 Korpusu Strzelców o godz. 10.40 po 40-minutowym przygotowaniu artyleryjskim wznowiły natarcie w ogólnym kierunku na Skoczów, mając jako zadanie bliższe opanowanie Grodźca, wzgórza 474. Pokonując ostrzał ze strony przeciwnika i odrzuciwszy 7 kontrataków, każdy w sile do kompanii piechoty, korpus posunął się do przodu od 1 do 4 km. Oddziały 3 Górskiego Korpusu Strzelców i 30 Dywizji Strzelców prowadziły na dotychczasowych rubieżach rozpoznanie i wymianę ognia.
Oddziały 11 Korpusu Strzelców całkowicie oczyściły z wroga miejscowości Jasienica, Świętoszówka, Biery i do godziny 21 prowadzą walkę na rubieży:
271 Dywizja Strzelców – opanowała wzgórze 391, zachodnią część Świętoszówki
276 Dywizja Strzelców – prowadzi walkę o drogę, 500 m na wschód od Grodźca
226 Dywizja Strzelców – osiągnęła zachodni skraj lasu i toczy walkę o Grodziec z kierunku południowo-wschodniego.
15 Szturmowa Brygada Inżynieryjno-Saperska w rejonie leśniczówki i kaplicy, 2 km na południe od Bierów.
3 Górski Korpus Strzelców i 30 Dywizja Strzelców – bez zmian w zajmowanych pozycjach.
Oddziały 107 Korpusu Strzelców w dotychczasowych rejonach ześrodkowania, prowadzą ćwiczenia z przygotowania bojowego”.

CAMO FR, f. 292, op. 6850, d. 637-639, Dziennik działań bojowych 1 Armii Gwardii za luty 1945 r., l. 58-59.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: piątek, 16 lutego 1945 roku

"16.2.45 r., Podgroble (Zarzecze – przyp. G.K.)

Zgodnie z rozkazem brygada przeszła do natarcia w kierunku południowo-zachodniej części Strumienia i Rychułdu. Do godz. 1.30 16.2.45 r. czołgi i zmotoryzowany batalion fizylierów osiągnęły skrzyżowanie dróg na południe od Bąkowa. Z powodu silnego ognia przeciwnika natarcie czołgów uległo spowolnieniu.
3 czołgi 2 batalionu czołgów z dowódcą batalionu zostały odcięte przez przeciwnika. Znalazły się w obronie okrężnej we wsi Rychułd.
Zgodnie z rozkazem dowódcy 101 Korpusu Strzelców o godz. 15.00 pozostałe czołgi brygady, wspólnie z 12 pułkiem czołgów przełamania gwardii, prowadziły natarcie w kierunku południowo-wschodnim od Strumienia.
Do godz. 16.40 czołgi dotarły 1 km na południe od Bąkowa, gdzie napotkały silny ogień.
W czasie dnia walk zadano przeciwnikowi straty: zniszczono 10 dział, 8 karabinów maszynowych, rozbito 2 drewniane schrony bojowe, 4 wozy konne z różnym ładunkiem, 87 żołnierzy i oficerów.
W ciągu nocy brygada kontynuowała natarcie w kierunku południowo-zachodnim od Strumienia, do godz. 8.00 17.2 połączono się z czołgami 2 batalionu odciętymi w Rychułdzie”.

CAMO FR, f. 3071, op. 1, d. 15, Dziennik działań bojowych 5 Brygady Pancernej Gwardii, l. 49-50.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.