Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 29736

Do pobrania

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”wtorek, 6 marca 1945 roku

6 marca 1945 r. Zadanie: zdecydowanie bronić zajmowaną rubież.
Związki korpusu utrzymywały dotychczasowe rubieże i prowadziły rozpoznanie. Poprzez śmiałe i zdecydowane działania grupa zwiadowców z 351 Dywizji Strzelców w rejonie koty 258 (na zachód od Zabłocia, na prawym brzegu Wisły – przyp. G.K.) zlikwidowała czujkę przeciwnika i podczas tej akcji wzięła do niewoli żołnierza 1083 pułku 544 Dywizji Grenadierów Ludowych”.

CAMO FR, f. 95 SK, op. 1, d. 46, Dziennik działań bojowych 95 Korpusu Strzelców za 1945 r., l. 24.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”poniedzialek, 5 marca 1945 roku

„Szczególnie istotne dla przeprowadzenia zbliżającej się ofensywy były loty rozpoznawcze. Na przykład 5 marca Sowieci poderwali w powietrze 25 samolotów: 16 myśliwców Ławoczkin Ła-5, 8 szturmowych Iljuszynów Ił-2 i 1 rozpoznawczego Pietlakowa Pe-2. Maszyny te prowadziły rozpoznanie przed frontem 38 Armii i 1 Armii Gwardii oraz wykonywały perspektywiczne zdjęcia lotnicze na odcinku Pruchna, Zebrzydowice, Frysztat. Jednocześnie Szturmowiki atakowały wykryte cele. W ich wyniku zniszczono lub uszkodzono 3 samochody, 1 wóz konny oraz zmuszono do przerwania ognia 3 działa przeciwlotnicze małego kalibru. Samoloty przeciwnika nie pojawiły się w powietrzu. Od ognia z ziemi utracono jednego Iła-2 z 996 pułku lotnictwa szturmowego, a jego załoga zginęła. Maszyna pilotowana przez mł. lejt. Trofima Tieslenkę (Трофим Никифорович Тесленко; strzelcem pokładowym był mł. sierż. Stiepan Gołdyriew, Степан Иванович Голдырев) została trafiona w rejonie Zebrzydowice, Pruchna. Według relacji innych załóg uszkodzony samolot oddalił się w kierunku południowym. Na lotnisko jednak nigdy nie powrócił1".

8szak min acab6

Zestawienie strat bezpowrotnych personelu oficerskiego 8 Korpusu Lotnictwa Szturmowego sporządzone dnia 1 kwietnia 1945 r. Źródło: CAMO FR, dostęp: www.obd-memorial.ru .


 1 Samolot najprawdopodobniej runął na ziemię na granicy Kończyc Wielkich i Rudnika. Śmierć dwuosobowej załogi potwierdzają relacje mieszkańców, w tym zapis osoby zamieszkałej w pobliżu miejsca katastrofy, datowany na dzień 5 marca 1945 roku.            

    G. Kasztura, Operacja ostrawska. Pierwszy etap operacji, w: W. Kiełkowski, G. Kasztura, Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku, Zebrzydowice 2014, s. 193.

 

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: niedziela, 4 marca 1945 roku

„W marcu 1945 r. przeciwnik zajmował obronę na rubieży przebiegającej na wschód od Pawłowic, przez Zbytków, poprawiając jej urządzenia inżynieryjne. Koniecznym było doprecyzowanie ugrupowania wojsk przeciwnika, numeracji jednostek, ich zadań. Dowódca plutonu lejtnant Olejnikow otrzymał od dowódcy pułku zadanie złapania „kontrolnego” jeńca w rejonie miejscowości Pawłowice.
Obiekt wypadu wybrano po dokładnej obserwacji rejonu. Zdecydowano pojmać do niewoli kaemistów przeciwnika, którzy zajmowali pozycje w transzei na wschodnim skraju Pawłowic. (…)

r. 16 4e4bf

Działania radzieckich zwiadowców w rejonie Pawłowic w dniu 4 marca 1945 r. Rys. z książki "Razwiedka w bojewych primierach (Wielikaja Otieczestwiennaja Wojna 1941-1945 gg. i poslewojennyj period)", Moskwa 1972

Dla wykonania tego zadania została wydzielona 12-osobowa grupa zwiadowców. Grupę zwiadowczą lejtnant Olejnikow podzielił na trzy podgrupy: uderzeniową – 5 ludzi, osłony ogniowej – 4 ludzi i wykonania przejścia – 3 ludzi. Zwiadowcy byli uzbrojeni w pistolety maszynowe, ręczny karabin maszynowy, granaty i noże wojskowe.
Nocą na 4 marca 1945 r. zwiadowcy wyruszyli ku przedniemu skraju obrony wroga i przez cztery godziny uważnie badali położenie środków ogniowych i zachowanie przeciwnika w porze nocnej. Przed świtem powrócili na swoje pozycje, pozostawiwszy na przedniej linii naszej obrony dwóch zwiadowców, których zadaniem było prowadzenie dalszej obserwacji przeciwnika i obiektu wypadu.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: sobota, 3 marca 1945 roku

„Na początku marca pogoda stawała się wiosenna. Front, który zatrzymał się w okolicach Pruchnej, stał dosyć długo w miejscu. Dorośli po kryjomu szeptali między sobą, że sytuacja jest w takich miejscach, gdzie zatrzymuje się front, dla ludności cywilnej bardzo zła. Zwłaszcza dla kobiet samotnych i młodych dziewcząt. (…).
Pewnego dnia odkryliśmy, że brama do parku Larischa stoi otworem i że wjeżdżają do parku kolumny samochodów, kolumny wozów konnych, nawet jucznych koni i mułów, obładowanych najrozmaitszymi skrzynkami. W głowie nam się nie mieściło skąd nagle tyle wojska się zjawiło na Bleichu (dzielnica Frysztatu – przyp. G.K.). W zmotoryzowanych kolumnach byli Niemcy. Tabory wozów konnych i wszystko co z tym miało związek, obsługiwali ludzie wprawdzie ubrani w niemieckie mundury, ale nie byli to Niemcy. Były to formacje byłych wojsk radzieckich pochodzenia azjatyckiego, które przeszły na niemiecką stronę.

„Kartka z kalendarza - 70 lat temu”: piątek, 2 marca 1945 roku

2 III 1945
Moje imieniny. Zrobiło się coraz niebezpieczniej, bo Niemcy gwałtownie się cofali, a Rosjanie zbliżali. Nie było się z czego cieszyć, bo drugi nie lepszy od pierwszego okupanta. Tym bardziej, że ich osobiście poznałam”.

H. Fujcikowa, „Tak lata leciały...” Z zapisków zebrzydowianki, Zebrzydowice 2003, s. 79.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.