Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 15387

Do pobrania

19 listopada w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich w ramach „Breńsko-Góreckich Posiad”, czyli dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016” cyklu spotkań i wycieczek organizowanych przez c, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, odbyła się prelekcja Grzegorza Kasztury pt. „Ostatnie akty wojennego dramatu. Sowieckie natarcie na Górki i Brenną”. Zgodnie z tym co zapowiedział w swoim artykule zamieszczonym w Portalu ox.pl koordynator projektu Wojciech Grajewski, wykład był próbą nowego spojrzenia na walki niemiecko-sowieckie w Brennej i Górkach. 

rubanik 1ce06
Tablica na cmentarzu w Skoczowie upamiętniająca poległego 12 kwietnia 1945 r. w rejonie Lipowca mł. sierż. gw. (kaprala) 3 Górskiej Brygady Strzelców Jurija Nikołajewicza Rubanika, ur. w 1925 roku w Murmańsku o Fot. Grzegorz Kasztura 

Jak poinformował Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl w Wiślicy (a raczej na wiślickim kopcu, ale jeszcze w granicach Skoczowa) odnaleziono mogiłę z II wojny światowej, zawierającą kości pochowanych w tym miejscu w 1945 roku żołnierzy Wehrmachtu. Z naszych ustaleń wynika, że faktycznie Niemcy grzebali tam swoich poległych żołnierzy, którzy byli przywożeni furmankami z linii frontu, który od początku kwietnia aż do maja (po wycofaniu ze Śląska Cieszyńskiego dywizji 3 Górskiego Korpusu Strzelców a następnie wstrzymaniu na tym odcinku natarcia 70 Górskiej Brygady Strzelców 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców) utknął w Ochabach. Zdaniem świadków, miejscowych mieszkańców, na tym wzniesieniu, w rejonie dzisiejszej ulicy Wiślickiej, znajdował się posterunek obserwacyjny oraz stanowisko małokalibrowej (Flakvierling 20 mm) artylerii przeciwlotniczej, obsadzone przez żołnierzy austriackiej 3 Dywizji Górskiej. 

W przygotowywanym do druku kolejnym roczniku wydawanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej „Kalendarza Cieszyńskiego”, który ukaże się już w listopadzie br., znajdzie się artykuł pt. „Krwawa Pruchna”. Opisuje zacięte walki w tej miejscowości, trwające z niewielkimi przerwami od 12 lutego do początku kwietnia 1945 r. Zawiera następujące śródtytuły: „Główny cel: Ostrawa”, „Esesmani kontratakują”, „Ogień z nieba”, „Druga odsłona dramatu” i „Tryumf gwardzisty Saidbekowa”.

 140sd 3424a
Szkic obrazujący walki w okrążeniu w Pruchnej 140 Dywizji 101 Korpusu Strzelców 38 Armii 4 Frontu Ukraińskiego o Ze zbiorów CAMO RF via www.pamyat-naroda.ru

Niedawno został rozebrany znajdujący się w centrum Pruchnej, obok skrzyżowania z drogą wojewódzką, pomnik upamiętniający poległych w tej miejscowości w 1945 roku żołnierzy 4 Frontu Ukraińskiego. O sprawie, w tym co zrobić z niszczejącą pamiątką wojny, pisał „Głos Ziemi Cieszyńskiej” („Zamieszanie wokół pomnika” w numerze 25/2015 z 26.06.2015 r. oraz „Pomnik był i… zniknął” w numerze 27/2016 z 08.07.2016 r.). Ostatnio temat likwidacji pomnika podjął Portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl („Usunięto pomnik wdzięczności Armii Czerwonej”, 20.07.2016 r.).

 

pruchna 026 min a3674
Pomnik w Pruchnej, widok od frontu (od strony wschodniej), stan z roku 2009 o Fot. Grzegorz Kasztura         

Kolejna wartościowa pozycja wydana nakładem oświęcimskiego wydawnictwa Napoleon V. Po opisujących walki na południu Polski książkach płk. prof. Henryka Stańczyka „Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945” (zob. Komunikat 24/03/2014) oraz „Bitwa o Kraków 1945” (Komunikat 14/05/2014), pod tytułem „Ostatni wawrzyn. Geneza i dzieje walk na Górnym Śląsku od stycznia do maja 1945 roku” (tytuł oryginału „Letzter Lorbeer. Geschichte der Kämpfe in Oberschlesien von Januar bis Mai 1945”) w tłumaczeniu dr. Grzegorza Bębnika nareszcie ukazała się długo w Polsce oczekiwana a ostatnio zapowiadana, klasyczna już pozycja Georga Guntera. Jej pierwsze wydanie w Niemczech Zachodnich wyszło drukiem w roku 1974.

  

ostatni wawrzyn 9542f


Wydanie polskie poprzedza taki oto wstęp mojego autorstwa:

„Ostatnie laury” Georga Guntera, zmarłego w 2008 roku a urodzonego w roku 1930 w Raciborzu na Śląsku Opolskim, to jedna z nielicznych w niemieckiej historiografii pozycji poświęconych w całości walkom ostatnich miesięcy wojny na Górnym Śląsku, w tym na Śląsku Cieszyńskim, czyli we wschodniej i południowo-wschodniej części historycznej śląskiej krainy. Zainteresowany tą tematyką polski czytelnik do tej pory mógł jedynie sięgać po przekrojową pracę „Walka o Śląsk 1944/1945” Hansa von Ahlfena, byłego komendanta obrony Festung Breslau, która w języku polskim ukazała się dopiero w 2009 roku, po blisko 50 latach od pierwszego jej wydania.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa www.front1945.cieszyn.pl została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.